अधिकृत लक्षित गणित बिषयको लोकसेवा सामग्री

 १० महिना अगाडि  गणित  अधिकृत

१) स्मृतिले प्रतिमहिना रु.६८४० खर्च गर्छिन, यदि उनले प्रति महिना रु.९००० कमाउँछिन् भने उनले आम्दानीको कति प्रतिशत बचत गर्छिन् ?
क) १२५       ख) १८५        ग) २४५          घ) ३६५     

२) शितलको आय रु. १५,००० बाट  बढेर रु.१९५०० पुग्यो भने निजको आय  कित प्रतिशतले वृदि भयो ? 
क) २५५      ख) ३०५       ग) ३२५       घ) ४०५

३) एउटा  डोरीको लम्बाइको  १/३ भाग हरियो रंग र १/४ भाग पहेँलो रंगले रंगाइएको छ साथै ५ मिटर रातो रगंले रंगाइएको छ भने उक्त डोरीको कुल लम्बाइ कति होला ? 
क) ६ मि.     ख) १० मि.       ग) १२ मि.     ३) १५ मि.  

४) १/४ मा ५ जोडेर कति घटाउँदा ३/४  हुन्छ ? 
क) २/३        ख) ७/२         ग) ९/२         घ) ५

५) एउटा कक्षामा भएको विद्यार्थीको ३/५ भाग र छात्रा र बाँकी छात्र छन् । यदि छात्राको २/९ भाग र छात्रको १/४ भाग अनुपस्थित भए कुल विद्यार्थीको कति भाग उपस्थित थिए ? 
क) २३/३०        ख) २३/२९       ग) १७/२५        घ) २३/३६ 

६) त्यो सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो जसलाई ३÷४ सँग जोड्दा परिणाम Natural Number  आउँछ ? 
क) २/३      ख) १/५     ग) १/२        घ) १/४ 

७) २५/१६ लाई दशमलवमा बदल्दा कति हुन्छ ? 
क) १.६२५       ख) १.५६२५     ग) १.६५२५     घ) १५.६२५

८) १,०.०१,०.००१,२,०.०२ र ०.००२ को योगफल कति हुन्छ ? 
क) ३.०३३         ख) ३.००६     ग) ३०.०६    घ) ३०.३३

९) एउटा कक्षामा भएका ७५ जना विद्यार्थीमध्ये ४० जना  केटा र कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले  अनुपात कति हुन्छ ?
क) क्रमशः ८ः१५ र ६ः७       ख) क्रमशः८ः१५ र ८ः७  
ग) क्रमशः १५ः८ र ८ः७         घ) क्रमशः ४ः७ र ७ः३

१०) दुई संख्याहरुको अनुपात २ः३ छ र तिनीहरुको योग ३० छ भने ती संख्याहरु कुन कुन हुन् ? 
क) १४ र १६   ख) १० र २०   ख) १८ र १२     घ) १२ र १८ 

११) ८ जना श्रमिकले दैनिकहरुमा निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछन्ःरुः २२०, रु. २२५, रु.२५०, रु.२५५, रु.२६०, रु.२७०, रु.२८०, रु.२८८ यसको औसत ज्याला कति हुन्छ ? 
क) २५०    ख) २५६    ग) २५८       घ) २५२

१२) एउटा बिक्रेताले एउटा  घडी रु. ४६० मा किनेर ५५  नाफा गरी बेचेछ भने सो घडीको विक्रय मूल्य (क्ए) कति होला ? 
क) रु. ४६५   ख) रु.४८३      ग) रु.द्धघद्द ४३८     घ) रु.४८६

१३) विराटले एउटा रेडियो  रु. ४०० मा  किन्छ र रु.८० मर्मतका लागि खर्च गर्छ । उसले सो रेडियो  १० प्रतिशत नोक्सान सहेर बेच्छ भने रेडियोको विक्रय मूल्य कति होला ? 
क) रु. ४१८    ख) रु.४२०    ग) रु. ४३२       घ) रु. ४२३ 

१४) एउटा पसलेले एउटा कमिज रु.२४० मा बेच्दा १०५ घाटा  भएछ भने  ४०५ नाफा गर्न उक्त कमिज कतिमा बेच्नुपर्ला ?
क) रु. ३३४.३०   ख) रु.३५४.५०      ग) रु. ३७५.२५     घ) रु. ३७३.३४

१५) रामले  एउटा काम १० दिनमा गर्न सक्छ र स्यामले १५ दिनमा गर्न सक्छ दुबै मिली सो काम कति दिनमा गर्न सक्छन् ?
क) ८ दिन      ख) ६ दिन     ग) ५ दिन        घ) १२ दिन

१६) प्रतिदर्जन रु. १०५ को दरले किन्दा रु. ४२० मा कति ओटा सुन्तला किन्न सकिन्छ ? 
क) ४८        ख) ५०        ग) ४६      घ) ४०

१७) हरि टाउकोले उभिएको छ र  उसको अनुहार दक्षिणतर्फ फर्किएको छ भने उसको दायाँ हात कुन दिशातार्फ रहेको छ ? 
क) उत्तर         ख) दक्षिण– पूर्व     ग) पश्चिम      घ) पूर्व

१८) आशिका  ३० मिटर दक्षिणतर्फ  जान्छिन् र दायाँ  मोडिई ५० मिटर अगाडि बढ्छिन् । पुनः दायाँ मोडिई ७० मिटर दुरी तय गर्छिन् भने सुरुको विन्दुबाट उनी कति टाढा  पुगिन् ?
क) पूर्व       ख) पश्चिम          ग) दक्षिण        घ) उत्तर 

१९) एक मिनेटमा एक किलोमिटर दरले २ कि. मि. लामो रेललाई २० किलोमिटरको दूूरी पार गर्न कति समय लाग्ला ?
क) २० मिनेट     ख) १० मिनेट     ग) २२ मिनेट       घ) ४० मिनेट 

२०) त्यो कुन संख्या हो जसमा त्यो संख्या जोडी १११ घटाउँदा १११ बाँकी रहन्छ ? 
क) ११०     ख) २२२      ग) १११      घ) २२० 

२१) अंकहरुको योग ३ हुने १ देखि १००० सम्म कतिवटा संख्या छन् ? 
क) ८          ख) १०         ग) १५        घ) २० 

२२) शुशील आफ्नो कक्षामा  १९ औँ  स्थानमा छ र  उ अन्तिमबाट गणना गर्दा ३६ औँ स्थानमा पर्छ भने त्यहाँ  कति विद्यार्थी रहेछन ? 
क)  ५३     ख) ५४      ग) ५५       घ) ५६

२३) अस्पताको एउटा लाइनमा पूजा सूरु र  अन्तिम दुवैतिरबाट ११ औँ स्थानमा छन भने त्यहाँ कति जना मान्छे होलान ? 
क) २२       ख) २३        ग) २४        घ) २१ 

२४) यदि ४०३५१ ले Spain लाई जनाउछ भने  ०३५१ ले केलाई जनाउँछ ?
क) APIN     ख) NAIP     ग) PAIN    घ) AIPN

२५) यदि WORSHIP लाई कोड  भाषामा १३५७६२४ लेखिन्छ भने SHIP लाई के लेख्नुहुन्छ ? 
क) ६४२७      ख) ६२७४         ग) ७६२४       घ) ६७४२ 

२६) १२, २२, ३२ भएजस्तै तलको कुन मिल्छ ? 
क)  २४,२८,३६     ख) १०,२०, ३२    ग) १४,२४,३४    घ) ८,१८,२७

२७) एउटा कोठामा  कुकुर र मानिस  छन । कुकुर र मानिसको कुल १० टाउको  र ३२ खुट्टा  छन् भने त्यस कोठामा कुकुर कतिवटा रहेछन् ? 
क) ३       ख) ४       ग) ५       घ) ६

२८) १०० लाई यसरी ४ भाग लगाउनुहोस कि जसलाई ४ ले गुणा गदा, जोडदा र घटाउँदा उत्तर बराबर हुन्छ ?
क) ४, ६४, १२, २०     ख) १,६९,२,२८   ग) ५,७५,१९,११    घ) ६,६५,१०,२२

२९) ५५५५० को १० प्रतिशतको १० प्रतिशत अनि आउने संख्याको पनि १० प्रतिशत कति होला ?
क) ५.५५५      ख) ५५.५५०        ग) ५५५.५०  घ)  ५५५५

३०) त्यो कुन संख्या हो जस्को ७५ प्रतिशतमा ७५ जोडदा परिमाण सोही संख्या आउँछ ? 
क) १५०       ख) २००      ग) ३००     घ) ४००

उत्तर 
१) क.१२५                 २) ख.३०५          ३) ग.१२ मि.           ४) ग. ९÷२    
५) क) २३÷३०          ६) घ. १÷४           ७) घ. १५.६२५       ८) क. ३.०३३     
९) ख. क्रमशः८ः१५ र ८ः७        १०) घ) १२ र १८    
११) ख. २५६                 १२) ख. रु.४८३         १३) ग. रु. ४३२  
१४) घ. रु. ३७३.३४        १५) ख. ६ दिन          १६) क. ४८   
१७) घ. पूर्व                   १८) घ. उत्तर           
१९) क. २० मिनेट ( दुई मिनेट रेललाई आफ्नै लम्बाई बराबरको  दुरी पार गर्न लाग्ने भएकाले)
२०) ग. १११    
२१) ख. १० (३, १२, २१, ३०, १०२, १११, १२०, २०१, २१० र ३००)            २२) ख. ५४    
२३) घ. २१                   २४) ग. एब्क्ष्ल्               २५) ग. ७६२४     
२६) ग. १४,२४,३४( संख्याहरुबीचको अन्तर  १० भएको ।)
२७) घ. ६                      २८) क.४, ६४, १२, २० 
२९) क. ५.५५५              ३०) ग. ३००  

 

लोकसेवा समसामायिक शृंखला (पौष २७ - माघ ०३)

 १० महिना अगाडि  गोरखापत्र  समसामाहिक

१) युवा संसद नेपालद्वारा आयोजित ‘ग्लोवल युथ पिस कन्फ्रेन्स-२०१८’ कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ? - वि. स. २०७४ पुस २९-३० (सन् २०१८ जनवरी १३-१४), काठमाडौँ

२) चलचित्र तथा टेलीचलचित्रलाई एकसाथ दिइने हलिउडको प्रख्यात ‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड-२०१७’ मा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो ? - ‘श्री बिलबोर्डस् आउटसाइड एविड’ मिजौरी’

३) नेपालमा चिनियाँ इन्टरनेट कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ? - वि. स. २०७४ पुस २८

४) सरकारले सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कहिले स्थापना गरेको हो ? - वि. स. २०७४ पुस २९

५) नेपालमा योगदिवस कहिले मनाउने गरिन्छ ? - माघ १

६) माघे सङ्क्रान्तिमा कागलाई सेलरोटी र अन्य मीठा परिकार खुवाउने चलन कहाँ रहेको छ ? - नेपालको सुदूर पश्चिम

७) सिन्दुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन मध्य भोटेकोसी जलविधुत् आयोजनाको विधुत् उत्पादन क्षमता कति रहेको छ ? - १०२ मे. वा.

८) सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न तथा आउँदो पुस्तालाई धुम्रपान मुक्त गर्ने उद्धेश्यका साथ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति कहिले सार्वजनिक गरेको हो ? - वि. स. २०७४ पुस २८

९) सरकारले २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङ्मा तत्कालीन राज्य पक्षद्वारा मारिएकालाई सहिद घोषणा कहिले गरेको हो ? - वि. स. २०७४ पुस २८

१०) नेपालको माउन्ट फुजी भनी चिनेको हिमाल कुन हो ? - मनासलु

११) त्रिमुर्ति निकेतनद्वारा वि. स. २०७४ मा प्रदान गरिने लेखनाथ काव्य पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन् ? - मुकुन्द शर्मा (पुरस्कार राशि ५० हजार रुपियाँ)

१२) चीनको नानिङ् महानगरसँग हालै भगिनी सम्बन्ध कायम भाएको नेपालको महानगर कुन हो ? - पोखरा-लेखनाथ, २०७४ पुस २७ (सन् २०१८ जनवरी ११)

१३) नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना कहिलेबाट सुरु गरिनेभएको छ ? - वि. स. २०७५ वैशाख १

१४) विश्व बैङ्कद्वारा सन् २०१८ जनवरी ९ मा सार्वजनिक  विश्व आर्थिक परिदृश्य-२०१८ अनुसार आ.व. २०७४/२०७५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति हुने प्रक्षेपण छ ? - ४.६ प्रतिशत

१५) निर्माण थालनी भएको झन्डै १० बर्षपछि चमेलिया जलविधयुत आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो ? - वि. स. २०७४ पुस २८ 

श्रोत : गोरखापत्र

गोरखापत्र - २०७४ माघ ३ - बिषयगत र बस्तुगत प्रश्नोत्तर

 १० महिना अगाडि  गोरखापत्र  पत्रपत्रिकाबाट

विषयगत प्रश्नोत्तर
 

१. आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्न नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको गठन गरी आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ । उक्त ऐनले आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छः

– आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्वन्धमा भइरहेका कानुनी, नीतिगत सम्बन्ध्मा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने,
– आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाकावे अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यmक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सहयोग गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार उल्लङघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको कहितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, संस्थाले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– आदिवासी जनजाति आायेगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
– आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

 

२. नेपालको भौगोलिक अवस्थाले मुलुकको समग्र विकासमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ ? लेख्नुहोस् ।
हिमाल, पहाड र तराईमा अवस्थित नेपालको भोगोलिक अवस्थाले मुलुकको समग्र विकासमा निम्नानुसार प्रभाव पारेको छः

सकारात्मक प्रभाव

– पर्यटन व्यवसायको विकासमा सहयोग, आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि हुने,
– अमूल्य जडीबुटीको प्रचुरता, औषधि उत्पादनमा सहयोग,
– हिमाल, पहाड र तराईमा कृषि उत्पादनमा विविधता, औधोगिक विकासमा सहयोग,
– हिमाल, पहाड खोला एवम् नदीबाट आन्तरिक र वाह्य सीमाङ्कनमा सहयोग,
– हिमाल प्रमुख नदीको स्रोत स्थल, अथाह जलप्रवाह, विकासको सम्भावना,
– स्वच्छ हावापानी, स्वच्छ वातावरणबाट अनुकूल बसाइमा सहयोग ।

नकारात्मक प्रभाव

– भौगोलिक विकटता, सेवा सुविधा वितरणमा अवरोध, यातायातमा कठिनाई,
– हिमाल, पहाडको भौगोलिक अवस्थाले साधन स्रोतको न्यायिक वितरणमा समस्या,
– हिमालमा ठण्डा हावापानीले कष्टप्रद जीवन,
– हिमाल पहाडमा छरिएर रहेको बस्तीले गर्दा एकीकृत बस्ती विकासमा कठिनाई,
– जनसङ्ख्या वितरणमा असन्तुलन, हिमालमा भन्दा पहाडमा, पहाडमा भन्दा तराईमा जनसङ्ख्याको चाप, बसाइसराईको अवस्था बढ्दो,
– हिमाल, पहाडमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा कठिन,
– भौगोलिक विकटताले गर्दा विकास निर्माणमा बढी लागत लाग्ने गरेको अवस्था ।

 

३. जासुसी ऐन, २०१८  ले के– कस्तो कार्य गरेमा जासुसी गरको मानिने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
      कुनै व्यक्तिले नेपालभित्र वा वाहिर नेपालको हित तथा सुरक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै विदेशी राष्ट्रको हितका लागि त्यस्ता विदेशी राष्ट्रबाट कुनै किसिमको प्रलोभन प्राप्त गरी नगरी कुनै व्यक्तिलाई देहायको विषयमा सूचना दिएमा जासुसी            ऐन, २०१८ ले जासुसी गरेको  मानिने व्यवस्था गरेको छ 
    क) नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थाको सूचना दिएमा, सो दिन उद्योग गरेमा तथा दुरुससाहन दिएमा, त्यस्तो सूचना दिने उद्देश्यले सामाग्री एकक्रित गरेमा,
    ख) नेपाल सरकारका तर्फबाट गोप्य राखिएको कुनै कुटनीतिक तथा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजान समबन्धी लेखोटको सूचना दिएमा  तथा सो दिन उद्योग गरेमा, त्यस्तो सूचना दिन दुरुसाहन दिएमा ।


 

४. भन्सार जाँचपास प्रणालीमा प्रयोग गरिने रातो मार्ग, पहेलो मार्ग, नीलो मार्ग र हरियो मार्गवारे चर्चा गर्नुहोस् ।
    भन्सारमा निकासी पैठारी हुने मालवूतुको सम्पूर्ण विवरण निकासी पैठारीकर्ता स्वयमूले वा निजको प्रतिनिधिले भन्सार प्रज्ञापन पत्र मार्फत् स्वयम् घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  निकासी पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मालवस्तु जाँचपास  गर्ने क्रममा राजस्व सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, मालयस्तु चलान भएको मुलुक, आपूर्तिकर्ता र्पठारीकर्ता एवम् भन्सार एजेन्टको साख लगायतका आधारमा जोखिम निर्धारण गरी कम्प्युटर सर्भरमा दर्ता भएका प्रज्ञापन पत्रलाई भन्सार जाँचपास गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न ४ मार्ग मा विभाजन गरेर  भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ  जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ 
    क) रातो मार्ग
       यसमा निकासी पैठारीकर्ताले प्रज्ञापन पत्र मार्फत घोषणा गरेको मालवस्तु समबन्धी सम्पुर्ण  कागजात भौतिक परीक्षण गरी भन्सार जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ख) पहेलो मार्ग 
      यसमा निकासी पैठारीकर्ताले प्रज्ञापन पत्र मार्फत घोषणा गरेको मालवस्तु जाँच  नगरी तत्सम्बन्धी कागजात मात्र जाँच गरी भन्सार जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
ग) नीलो मार्ग 
    यसमा पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मालवस्तु तथा तत्सबन्धी कागजात जाचँ नगरी मालवस्तु गोदाममा पुगेपछि सम्बन्धित पेठारीकर्ताको मालयस्तु हो होइन, राजस्य छुटेको छ भनी यकिन गर्न गरिने जाँचपास पछि  परीक्षण गर्नेगरी घोषणाका आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास गर्ने गरिन्छ । 
घ) हरियो मार्ग 
      यसमा मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी  घोषणाकै आधारमा कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी जस्तो घोषणा  छ त्यस्तै जाँचपास गर्ने गरिन्छ । यसमा सामान्यतया महसुल नलाग्ने छुट सुविधाका मालवस्तु पर्दछन् ।


 

५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ?
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने नागरिकता, पासपोर्ट, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दैवीकप्रकोप उद्धार एवम् राहत लगायतका नियमित आकस्मिक एवम् विकासात्मक सार्वजनिक सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा प्रदायक हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थि तगर्न सोको नीति तर्जुमा गर्नेदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, पृष्ठपोषण लगायतका सबै तहमा सेवा प्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुनेगर्दछ । जसलाई निम्न बुँदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छः

– सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवम् सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने,
– सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्ने,
– सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिवद्ध भएर लाग्ने,
– मितव्ययिता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– ऐन नियम कानुन पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने,
– तोकिएको लागत र समयभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थि तगर्न नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
– सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने,

 

 

वस्तुगत प्रश्नोत्तर
 

१. युवा संसद् नेपालद्वारा आयोजित ‘ग्लोबल युथ पिस कन्फ्रेन्स– २०१८’ कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ?

– वि.सं. २०७४ पुस २९–३० (सन् २०१८ जनवरी १३–१४), काठमाडौं
–  विश्वभरका युवाका साझा समस्या र सरोकारबारे केन्द्रित रही विभिन्न ३३ राष्ट्रका युवा प्रतिनिधि युवा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा रहभागी भएका ।
–  सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्र र सुशासन, सामाजिक उद्यमशीलता, युवा सहभागिता र शान्तिका लागि साँस्कृतिक कूटनीतिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल भएको ।

 

२. चलचित्र तथा टेलिचलचित्रलाई एकसाथ दिइने हलिउडको प्रख्यात ‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड– २०१७’ मा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो ?

–  ‘थ्री बिलबोर्डस् आउटसाइड एविड, मिजौरी’
–    सोही चलचित्रले उत्कृष्ट अभिनेतृ, उत्कृष्ट पटकथा साथै उत्कृष्ट सहअभिनेता विधामा समेत अवार्ड आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको ।
–    ओस्कार अवार्ड पछिको महत्वपूर्ण अवार्डका रूपमा हेरिने सो ‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड’ मा उत्कृष्ट मोसन पिक्चर (विदेश भाषामा) को अवार्डबाट जर्मनीको इन द फेड पुरस्कृत भएको ।
–    त्यस्तै उत्कृष्ट अभिनेता मोसन पिक्चर ड्रामाः गेरी बल्र्डम्यान (डार्केस्ट आवर), उत्कृष्ट अभिनेत्री मोसन पिक्चर ड्रामाः फ्रोन्सेस म्याकडरम्यान्ड (‘थ्री बिलबोर्डस् आउटसाइड एविङ, मिजौरी’) लाई प्रदान गरिएको ।
–    उत्कृष्ट निर्देशकमा गुलेर्मो डेल टोरो (द सेफ अफ वाटर) एवम् उत्कृष्ट अभिनेत्री म्युजिकल र कमेडीमा साओराइज रोनन (लेडी बर्ड)लाई प्रदान गरिएको ।

 

३. दुई लाख रुपियाँ र राशिको पहिचान पुरस्कार– २०१८ बाट सम्मानित कृति कुन हो ?
– पत्रकार तथा लेखक यज्ञशको ‘भुइँया’
(सन् २०१७ मा अर्जुन खालिङको कृति ‘गोयाङ्कको सुगन्ध’लाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको ।)

 

४. नेपालमा चिनियाँ इन्टरनेट कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ?
– वि.सं. २०७४ पुस २८
–    स्थलमार्गबाट रसुवा हुँदै अष्टिकल फाइवरमार्फत इन्टरनेट कनेक्सन जोडिएको ।
–    अव विश्व परिवेशमा नेपालको सूचना मार्ग भारत र चीन दुवैतिरबाट सम्भव भएको ।

 

५. सरकारले सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कहिले स्थापना गरेको हो ?
– वि.सं. २०७४ पुस २९

 

६. नेपालमा योगदिवस कहिले मनाउने गरिन्छ ?
– माघ १
–    (वि.सं. २०७२ साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको । वि.सं. २०७४ माघ १ मा तेस्रो राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको ।)

 

७. माघे सङ्क्रान्तिमा कागलाई सेलरोटी र अन्य मीठा परिकार खुवाउने चलन कहाँ रहेको छ ?
नेपालको सुदूर पश्चिम 

(सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा पुसे तिहार अर्थात् माघेसङ्क्रान्तिका दिन कागतिहार मनाउने चलन रहेको । हरेक वर्ष पौष मसान्तमा सेलरोटी पकाउँदा सबैभन्दा पहिला पाकेको रोटी कागलाई दिने चलन रहेको । उक्त खानेकुरा माघेसङ्क्रान्तिका दिन बिहानै नुहाइधुवाई गरी कागलाई बोलायर खुवाउने प्रचलन रहेको ।)

 

८. सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणधीन मध्य माटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ ?
– १०२ मे.वा.

 

९. सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न तथा आउँदो पुस्तालाई धूमपान मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति कहिले सार्वजनिक गरेको हो ?

– वि.सं. २०७४ पुस २८

(नेपालमा २०६८ सालमा आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन यो रणनीति तर्जुमा गरिएको । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलाई २०७२ जेठ १ देखि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको । उक्त ऐन अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेट प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।)

 

१०.सरकारले २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङमा तत्कालीन राज्य पक्षद्वारा मारिएकालाई सहिद घोषणा कहिले गरेको हो ?
– वि.सं. २०७४ पुस २८

 

११. नेपालको माउन्ट फुजी भनी चिनिने हिमाल काुन हो ?
– मनासलु

 

१२. नेपामा हाल पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएका हिमशिखरको सङ्ख्या कित रहेको छ ? 
–    ४१४

 

१३. नेपालमा महिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना कहिलेबाट सुरु गरिनेभएको छ ?

  - वि.सं. २०७४ वैशाख १ 
  (२०७४ पुस २८ को मन्त्रिमरिषद् बैठकले आगामी वैशाखमा आर्थिक गणना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेसगैं केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्धारा देशभर सबै आर्थिक क्षेत्रको गणना गरिने । गणनामार्फत प्राप्त हुने तथ्याङ्कले केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायलाई नीति निर्माण गथा स्थानीय निकायलाई नीति निर्माण गर्न, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन उवम् नेपाल तथ्याङ्कीय व्यावसायिक रजिस्टर स्थापनाका लागि सहयोग पुग्ने जनाइएको ।)


१४. विश्व बैङ्कद्धारा सन् २०१८ जनवरी ९ मा सार्वजनिक विश्व आर्थिक परिदृथ्य – २०१८ अुनसार आ.व. २०७४–७५ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कति हुने प्रक्षेपण छ ?
–    ४.६ प्रतिशत
–    यसअघि गत वैशाखमा विश्व बैङ्कले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरको ।
–    पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा आएको समस्या, नियमनकारी व्यवस्थामा क्षतिका कारण अघिल्लो वर्ष उच्च रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता नपाउने विश्व बैङ्कको ठहर रहेको ।
–    आगामी ५ वर्ष नेपालको अर्थिक वृद्धि ओसतमा साढे  ४ प्रतिशतमै रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण ।
–    सन् २०१८ मा चिनियाँ अर्थतन्त्र ६.४ प्रतिशत, युरोजोन र जापानी अर्थतन्त्र क्रमश २.१ प्रतिशत र १.३ प्रतिशत उवम् भारतीय अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले बड्न सक्ने अनुमान ।

 

१५. उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच उच्चस्तरीय वार्ता कहिले सम्पन्न भयो ? 

–   सन् २०१८ जनवरी ९
–     विश्व समुदायले नै निकै चासोका साथ हेरको सो वार्ता दुई देशको सीमावर्ती गाउँ पानमुनजोममा भएको 
–    वार्तामा कोरियाली प्रायदीपमा शान्ति स्थापना दूई कोरियाली परिवारको पुनरमिलन, 
हिडँदै ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाको सहभागिताबारे गम्भीर छलफल भएको ।
–    कोरियाली सीमामा देखिएको तनाव अन्त्य गर्न सैन्य तहमा छलफल गर्न दुवै देशले सहमति जनाएका ।
 

१६. गोश्वारा हुलाक कार्यालयद्धारा काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक  सेवाको सरुवात कहिले गरिएको हो ?
–    वि.सं.. २०७४ वैशाख १५

 

१७. नेपालको सबैभन्दा पछि स्थापना भएको जिल्ला कुन हो ?
–    पूर्वी रुकुम
   (सरकारले वि.सं. २०७४ भदौ ५ मा दुई जिल्ला थप गरी ७७ जिल्ल बनाउने निर्णय गरेको थियो । )

 

१८.मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो ? 
–    लेबनान

 

१९. नेपालको पहिलो महिला मेयर कान्तिका सेजुवल (चन्दननाथ न.पा., जुम्ला हुन् भने पहिलो गाउँपालिका अध्यक्ष को हुन् ?
–    लक्ष्मी पाण्डे ( हुम्सेकोट गा.पा, नवलपरासी )


२०. स्क्रब टाइफस रोग सर्वप्रथम कुन देशमा देखापरेको थियो ?
–    जापान
  (नेपालमा पहिलोपल्ट सन् २००४ मा देखापरेको यो रोग सन् २०१५ मा पुन देखापरेको। )

 

२१. निर्माण थालनी भएको झन्डै १० बर्षपछि चमेलिया जलविधुत् आयोजनाबाट व्यावसाहिक उत्पादन कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो ? 
–    वि. सं. २०७४ पुस २८ 
   ( सन् २००७ मा निर्माण सुरु गरी सन् २०११ को डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सन २०१८ मा मात्र उत्पादन गर्न सकिएको। ३० मेगावतको पिकिङ रन  अफ द रिभर प्रणालीको यो आयोजनाले मध्य हिउँदमा        उत्पादन सुरु गरेपछि लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा थप सहजता हुने । )

 

२२. नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र कहिले घोषणा गरिएको हो ? 
–    वि.सं. २०६३ जेठ २१ 


२३. बोद्धिकताको वास्तविक मुहान ज्ञान होइन, कल्पना हो  भन्ने विचारक को हुन् ? 
–    अल्वर्ट आइन्स्टाइन


२४. सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड कहिलेदेखि पुन सञ्चालनमा आएको हो ? 
–   वि.सं.. २०७४ वैशाख २४
–    वि.सं २०६६ देखि बन्द रहेको यो उद्योग आठ वर्षपछि नवीन्द्रराज जोशीद्धारा वैशाख २४ मा उद्योग पुन सञ्चालनको शुभारम्भ भएको ।
–    यस यद्योगबाट असोजसम्म १४ वटा तथा २०७५ वैशाखसम्म ४२ वटा एवम् २०७६ वैशाखसम्म एन्टिभेनस र एन्टिरेविज जस्ता महँगा  औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको ।

नेपालको भुगोल सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 १० महिना अगाडि  नेपालको भुगोल  खरिदार

१) तराई प्रदेश समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइमा अवस्थित छ ? – ५९ मिटरदेखि ६०० मिटरको उचाइसम्म

२) अनन्तकालसम्म ननासिने वा क्षय नहुने तथा निरन्तर उपयोग गर्न सकिने प्राकृतिक सम्मदालाई के भनिन्छ ? – अविनाशी वा अनन्त प्राकृतिक सम्पदा

३) डिजेल, पेट्रोल, धातुगत खनिज, अधातु खनिज पदार्थलाई कस्तो प्रकारका प्राकृतिक सम्पदा मानिन्छ ? – अनवीकरणीय

४) नेपालमा साना ठूला गरी कति नदीनालाहरु छन् ? – करिव ६००० वटा

५) नेपालका नदीहरुको जलभण्डार क्षमता कति छ ? – २ लाख २ हजार मिलियन क्युविक मिटर

६) सदाबहार एवं हिमाली पूर्वीगामी नदी भन्नाले कुन नदीलाई बुझिन्छ ? – पहिलो स्तरका नदी

७) नेपालको सबभन्दा ठूलो नदी कुन हो ? – कोशी

८) कोशी नदीको औसत जलप्रवाह १५६४ क्युविक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ भने यसको लम्बाई कति रहेको छ  ? – ७२० किलोमिटर

७) सप्तकोसीका सहायक नदीहरुमध्ये सबैभन्दा पूर्वमा तमोर रहेको छ भने सबैभन्दा पश्चिममा कुन नदी रहेको छ ? –  इन्द्रावती

८) नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी कुन हो ? – गण्डकी

९) शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र नदी कुन हो ? – कालीगण्डकी

१०) कर्णाली नदीको लम्बाई कति छ ? – ५०७ किलोमिटर

११) नेपालको कुन नदीमा प्राणी डल्फिन पाइएको छ ? – कर्णाली

१२) कौमारीस्वरुपाको नामले चिनिने नेपालको नदी कुन हो ? – मादी

१३) नेपालको महाकाली नदीलाई भारतमा कुन नामले चिनिन्छ ? – शारदा

१४) मकवानपुरबाट उत्पति भएको पूर्वी राप्ती कुन नदीमा मिसिन्छ ? – नारायणी

१५) चमेलिया खोला, टिकर खोला एवं सुर्निया खोला कुन नदीमा मिल्दछन् ?  महाकाली

१६) झिम्रुक नदीको उद्गमस्थल कहा पर्दछ ? – गौमुखी (प्युठान)

१७) सानो भेरी नदीको उद्गमस्थल कहा पर्दछ ? – धौलागीरी  हिमाल

१८) थर्पुचुली  हिमनदी अन्नपूर्ण  हिमालको काखमा रहेको छ भने धोलम्बा हिमनदी कहाँ रहेको छ  ? – रोल्वालिङ हिमालको काखमा

१९) नेपालका नदीहरुबाट कति हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्छ ? – ८० लाख हेक्टर

२०) रारा तालबाट निस्केको खोलालाई के भनिन्छ ? – खत्याड

२१) तिलिचो तालको लम्बाई ४ किलोमिटर र चौडाइ १.२ किलोमिटर  छ भने गहिराइ कति छ ? – २०० मिटर

२२) कुन ताललाई वैदाम ताल भनेर चिनिन्छ ? – फेवाताल

२३) जाखिरा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ ? – कपिलवस्तु

२४) गोसाइकुण्डमा कुन कुन पर्वमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ ? – जनैपूणिमा र गंगा दशहरा

२५) मनाङ जिल्लामा कुन कुन ताल पर्दछन ? – तिलिचो ताल, पुगेन ताल

२६) डडेल्धुरामा पर्ने तालको नाम लेख्नुहोस ? – अली ताल

२७) नेपालको कुन ठाउँमा युरेनियम पाइएको छ ? – चमेलिया नदी किनारमा

२८) नेपालको हावाखोरी भनेर कुन ठाउँलाई भनिन्छ ? – महाभारत पर्वत श्रेणी

२९) तराई क्षेत्रको आधारभूत  सामाजिक संरचना तथा स्वरुपमा कुन देशको संस्कृतिको प्रभाव परेको पाईन्छ ? – भारत 

३०) धरातलीय विविधता तथा उचाइका कारणबाट सबैभन्दा बढी सकारात्मक प्रभाव परेको व्यवसाय कुन हो ? – पर्यटक 

ब्रह्रमाण्ड सम्बन्धी जानकारी

 १० महिना अगाडि  ब्रहमाण्ड  खरिदार

१. कालो छिद्र कहाँ सृजना हुने गर्दछ ? – अन्तरिक्ष

२. तारापुञ्जका तीन प्रकारहरु के के हुन् ? – स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित 

३. उर्जाको प्रमुख स्रोत केलाई भनिन्छ ? – न्युक्लियर फियुजन

४. सुर्यको तापक्रम बाहिरी सतहमा सरदर  ५५४०  सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रमा कति छ ? – १ करोड ५० लाख डिग्री सेन्टिग्रेड

५. सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ ? – ८ मिनेट २० सेकेन्ड 

६. सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने तथा सूर्यको प्रकाशबाट चम्किने पिण्डहरुलाई के भनिन्छ ? – ग्रह

७. बुध ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने प्रथम यान कुन हो ? - मेसेन्जर

८. पृथ्वीसँग करिव समान आकार भएका कारण कुन ग्रहलाई पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह पनि भनिन्छ ? – शुक्र

९. चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न कति समय लाग्छ ? – १.३ सेकेन्ड 

१०. २१ मार्चको दिनलाई बसन्त सम्पात भनिन्छ  भने २३ सेप्टेम्बरको दिनलाई के भनिन्छ ? – शरद सम्पात

११. मगंल ग्रहलाई  आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ ? –  २४ घण्टा ३७ मिनेट २२ सेकेन्ड

१२. सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठूलो उपग्रह कुन हो ? – गेनिमेड

१३. सौयमण्डलका ८ ग्रहमध्ये सबैभन्दा सुन्दर ग्रह कुन हो ? –  शनि

१४. अरुण ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ ? – १७ घण्टा १४ मिनेट

१५. जलदेवताको ग्रहका रुपमा चिनिने ग्रह कुन हो ? –  बरुण

१७. उपग्रहहरु कति प्रकारका छन् ? – २ (प्राकृतिक र मानवनिर्मित )

१८. ग्रह र उपग्रहको कक्ष दीर्घ वृत्ताकार रुपमा रहेको कुरा पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् ? – जोहानस केपलर

१९. मंगल ग्रह र वृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्षवीच रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने ससाना आकाशीय पिण्डलाई के भनेर चिनिन्छ ? – शिशुग्रह

२०. शिशुग्रह कुन आकारका हुन्छन् ? – आकार निश्चित हुँदैन

२१. सौर्यमण्डलमा हालसम्म कति शिशुग्रहरुको पहिचान भएको अनुमान छ ? – १६००

२२. पृथ्वीसम्म आइपुग्ने उल्कालाई के भनिन्छ ? – उल्का पिण्ड 

२३. उल्काहरु कसरी प्रकाशवान हुन्छन् ? – उल्का पिण्डमा भएको परमाणु र हावामा भएको अणुबीच घर्षण  भएर

२४. पृथ्वीको कुन भागमा बढी मात्रामा उल्कापात हुने गर्छ ? – ध्रुवनजिक

२५. अमेरिकाको एरिजोनमा १२७५ मिटर चौडा र १७५ मिटर गहिरो खाल्डो बनाउने गरी कति वर्ष पहिले उल्का खसेको अनुमान छ ? – करिब ५० हजार

२६. हजारौँको संख्यामा रहेको धुम्रकेतुहरुले निश्चित तथा दीर्घवृत्ताकार पथमा रही कसको परिक्रमा गर्दछन् ? – सूर्य

२७. कहिलेकाही आकाशमा लामो पुच्छर छोड्दै बिलाएर जाने चम्किला पिण्डलाई के भनिन्छ ? – पुच्छे तारा

२८. टेम्पल टटल नामक धुम्रकेतुलार्ई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ ? – कतिब ३३ वर्ष

२९. धुम्रकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक को हुन् ? – एडमण्ड हेली

३०. हेली पुच्छ्रेतारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ ? – ७६ वर्ष

विश्वको भुगोल सम्बन्धी जानकारी

 १० महिना अगाडि  विश्वको भूगोल  नायब सुब्बा

१. विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो ? – अरुण उपत्यका (नेपाल)

२. एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर कुन हो ? – लालसागर 

३. एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलीने देश कुन हो ? – भारत

४. कुन देशलाई हिन्द महासागरको मोती भनेर चिनिन्छ ? – श्रीलंका

५. कुन महादेशलाई Home of Man भनी चिनिन्छ ? – एसिया

६. विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो ? – अफ्रिका

७. अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन् ?– डेभिड लिभिङ स्टोन

८. अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लालसागर, पश्चिममा आन्ध्रा महासागर, उत्तरमा भूमध्यसागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्छ ? – कुमेरु महासाग

९. Cartography भन्नाले केलाई बुझउँछ ? – मानवचित्र विद्या ( the art of map)

१०. कुन महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो भनी चिनिन्छ ? – अफ्रिका महादेश

११. उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ  भने दक्षिणी सिमानामा के रहेको छ ? – पानामा नहर

१२. क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका महादेशलाई कहिले पत्ता लगाएका हुन् ? – सन् १४९२

१३. उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा होचो भाग कुन हो ? – क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली

१४. विश्वकै सबभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल कुन महादेशमा पर्छ ? – उत्तर अमेरिका

१५. उत्तर अमेरिकाका ५ वटा तालहरु सुपेरयिर, मिचिगन, कयुरन, इरी र ओन्टेरियोको समूहलाई के भनिन्छ ? – महान ताल  (Great Lakes) 

१६. दक्षिण अमेरिका महादेशको पूर्व–पश्चिम चौडाई कति छ ? – ५२२१ किलोमिटर

१७. विश्वकै सबभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना कहा रहेको  छ ? – दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुयला

१८. दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ ? – पेम्पाज

१९. उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई कुन नहरले जोडेको छ ? – पानामा नहर

२०. दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई कुन नहरले जोडेको छ ? – डेक नहर

२१. दक्षिण अमेरिकाका दुई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरु कुनकुन हुन् ? – बोलिभिया र पाराग्वे

२२. एन्डिज पर्वतमाला कुन देशदेखि कुन देशसम्म फैलिएको छ ? – कोलोम्बियादेखि चिलीसम्म

२३. अन्टार्कटिका महादेशमा विश्वको कति प्रतिशत हिउँ रहेको  छ ? – ९० प्रतिशत

२४. अन्टार्कटिका महादेशको  पश्चिममा  प्रशान्त  महासागर, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, क्यारेवियन सागर तथा पानामा जलसंयोजक छ  भने दक्षिणमा कुन जल संयोजक रहेको छ ? – डेक

२५. समुद्र तटीय क्षेत्रमा पाइने  ह्वेल माछा तथा सुन्दर पंक्षी किवीका लागि प्रसिद्ध महादेश कुन हो ? – अन्टार्कटिका

२६. अन्टार्कटिका महादेश  चारैतिरबाट कुन महासागरले घेरिएको छ ? – कुमेरु महासागर

२७. अन्टार्कटिका महादेशको सबैभन्दा उच्च पर्वतमाला कुन हो ? – एल्सवर्थ पर्वत 

२८. सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको महादेश कुन हो ? – अन्टार्कटिका

२९. यूरोप पहादेशका प्रमुख नदीहरु कुन कुन हुन् ? – भोल्गा, डेन्यव, युराल, डन आदि

३०. आन्ध्रा महासागको औसत गहिराइ कति छ ? – ३७०० मिटर ( १२,००० फिट )

नेपालको इतीहास सम्बन्धी जानकारी

 १० महिना अगाडि  नेपालको इतिहास  नायब सुब्बा

१. नेपालको राष्ट्रगान कसले लेखेको हो ? – प्रदिप कुमार राई

२. कान्तिपुरमा मानव वस्ती बसाल्ने राजा को हुन् ? – प्रचण्डदेव

३. नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो ? – कर्णाली

४. नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो ? – भलिबल

५. नेपालको पहिलो बैंक कुन हो ? – नेपाल राष्ट्र बैंक

६. काठैकाठले बनेको  नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो ? – चाँगुनरायण मन्दिर

७. सगरमाथा कहिले पत्ता लागेको थियो ? – १९५२ ई.स

८. भारत र नेपाल बिच कहिले र कहा शान्ति  सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ? – काठमाण्डौ, ३१ जुलाई १९५०

९. पर्यटक बर्ष २०११ कहिले देखि विधिवत रुपमा सुरुवात भएको हो  ? – ३० पौष  २०६७

१०. नेपालको कति जमिनको कति भाग हिलो जमिन, सिम्सार भनि घोषडा गरिएको छ ? – ९  (सिम्सार /हिलो जमिन)

११. कुन किराँती राजाको पालामा गौतम बुद्धको  काठमाडौं उपत्यकामा आगमन भएको थियो ? – सातौ किराँती राजा जितेदास्ती

१२. किरातहरुका नाइके यलम्बरले कसलाई पराजित गरी सत्ता हात पारेका थिए ? – भुवन सिंह

१३. भक्तपुर जिल्लामा रहेको चाँगुनरायणको मन्दिरको राजा को हुन ? – मानदेव

१४. सर्वप्रथम  शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन ? – मानदेव

१५. मानदेवको बाबु को थिए ? – धर्मदेव

१६. अंशुवर्माले  कहिले  राज्यारोहण गरेका थिए ? – वि.सं. ६६२

१७. बालकको  सालनाल काट्ने चलन चलाउने  राजा को हुन् ? – अंशुवर्मा

१८. पशुपतिलाई राजमान्यता दिने  लिच्छवि राजा को हुन् ? – अंशुवर्मा

१९. प्रसिद्ध भद्राधिवास भवनको निमार्ण  गर्ने व्यक्ति को हुन् ? – नरेन्द्रदेव

२०. सम्राट अशोकले आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए ? – देवपाल

२१.  नेपालको कुल क्षेत्रफल कती रहेको छ ? – 147,181 k.m 2

२२. ललितपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन ? – वरदेव

२३. ललितपरको कुम्भेश्वर मन्दिर र पशुपतिनाथको मन्दिर छेउमा रहेको उन्मुक्त भैरवको मन्दिर निर्माण गर्ने  राजा को हुन ? – जयस्थिति मल्ल

२४. पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा को हुन् ? – अभय मल्ल

२५. उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराहरुलाई  बाँड्ने राजा को हुन ? – यक्ष मल्ल

२६. कान्तिपुरका राजा महेन्द्र मल्लले कति वर्ष शासन चलाए ? – १४ वर्ष

२७. अरिदेवले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए ? – १५ वर्ष 

२८. कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको शासन अवधि कहिलेसम्म रह्यो ? – वि.सं. १६९८ देखि १७३१ सम्म (३३ वर्ष )

२९. कुन राजाको पालामा ब्राहमणलाई पञ्चद्रविडमा विभाजन गरिएको थियो ? – जयस्थिति मल्ल

३०. झण्डै २२६ वर्ष अविच्छिन रुपमा रहेको खस राज्य कुन राजाको पालामा बाईसी, चौबीसी राज्यमा टुक्रिएको थियो ? – अभय मल्ल

    
 

विज्ञान र प्रविधि मानव जीवन र समाज सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 १० महिना अगाडि  विज्ञान  अधिकृत

१. विश्व स्वास्थ्य संगठन  (WHO) का अनुसार १ जना मानिसलाई प्रतिदिन कति पानिको आवश्यकता पर्दछ ? – १५० देखि २०० लिटर

२. वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित ब्रुटल्याण्ड आयोगको गठन कहिले भएको थियो ? – सन् १९८३

३. IUCN ले विश्वमा पाइने सम्पूर्ण वन्यजन्तुलाई कति प्रकारको सूचिमा बर्गीकरण गरेको छ ? – ३ 

४. क्योटो प्रोटोकल कहिले देखि  विश्वभर कार्यान्वयनमा आएको हो ? – सन् २००५

५. नेपालका प्रथम टेस्टट्युब बेबीको नाम के हो ? – ओममणि तामाङ

६. माइटोसिस सेल डिभिजनबाट उत्पादित समान प्रकृतिका कोषहरुलाई के भनिन्छ ? – क्लोन

७. सबैभन्दा क्रियाशील धातु कुन हो ? - फ्रान्सियम

८. समुन्द्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ ? - फ्याथोमिटर

९. कति माइक्रोन भन्दा कमको  प्लास्टिक उत्पादन गर्न  रोक लगाइएको  छ ? – २० माइक्रोन

१०. क्यामेराका आविष्कारक को हुन ? – जोसेफ नियसी

११. यन्त्रयुगका  पिता भनेर कसलाई भनिन्छ ? – लियोनार्दो दा भिन्ची

१२. बालुवा कुन–कुन तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ ? – सिलिकन र अक्सिजन

१३. फ्रिजमा कुन ग्यास हुन्छ ? – एमोनिया

१४. प्रकाशले  १ सेकेण्डमा कति दूरी पार गर्छ ? – ३ लाख किलोमिटर

१५. प्रकाश वर्ष भन्नाले के बुझिन्छ ? – प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरी

१६. प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो ? – नाइट्रोजन

१७. चालकले मादक पदार्थ खाए नखाएको जाँच्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ ? – ब्रेथलाइजर

१८. कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ ? – सुसाङ्ख्य

१९. अणुवमका पिता भनी कसलाई चिनिन्छ ? – अल्वर्ट आइन्स्टाइन

२०. हिरामा कार्वन कति प्रतिशत हुन्छ ? – १०० प्रतिशत

२१. कोषहरुको न्युक्लियसभित्र क्रेमोजोममा हुने रासायनिक पदार्थ जसले बाबुआमाका गुणहरु सन्तानहरुमा प्रसारण  गर्दछ, त्यसलाई  के भनिन्छ ? – वंशाणु

२२. कुनै पनि जीवको वंशाणुभित्र रहेको गुणलाई के भनिन्छ ? – जिनोटाईप

२३. दुई भिन्न गुण भएका जीवबीच प्रजनन गराउँदा लुप्त हराई प्रबल गुणमात्र देखिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ ? – प्रबलताको नियम

२४. एकै खाले वंशाणु भएर पनि फरकफरक किसिमको  वातावरणमा हुर्कदै जादा विभिन्नता देखा पर्नुलाई के भनिन्छ ? – वातावणीय परिवृति

२५. मेण्डलको प्रयोगअनुसार पहिलो वंशमा सबै केराउ गोला र पहेँला छन भने चाउरिएको र हरियो  गुणलाई के भनिन्छ ? – लुप्त

२६. दुई विपरीत  गुणका वंशाणुको जोडी रहेको जीवलाई के भनिनछ ? – ठिमाहा

२७. क्रमविकासमा सबैभन्दा बलियो  आधार पाउन सकिने  प्रमाण केलाई मानिन्छ ? – अवशेष

२८. मान्छेजस्तै सिधा उभिएर हिँड्न सक्ने पहिलो मानव पुर्खा केलाई मानिन्छ ? – अष्ट्रेलोपिथेकस

२९. भिटामिन  ए  को रासायनिक नाम के हो ? – रेटिनोल

३०. सातौं शताब्दीमा भारतीय उपमहाद्धीपमा महामारीको रुपमा फैलिएको रोग कुन हो ? – हैजा

सार्कसम्बन्धी विविध जानकारी

 १० महिना अगाडि  विविध  अधिकृत

१. दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय  सहयोग संगठन (SAARC) को स्थापना कहिले भएको हो ? – ८ डिसेम्बर १९५८ (ढाका, बंगलादेश)

२. सार्क शिखर सम्मेलन सामान्यतया वर्षको कतिपटक हुने प्रावधान छ ? – २ वर्षमा एक पटक

३. सामान्यता मन्त्रिपरिषद्को बैठक वर्षको कतिपटक हुने प्रावधान छ ? – संगठनको नीति निर्धारण गर्दछ

४. सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिको अध्यक्षता साधारणतया कसरी गरिन्छ ? – सदस्य राष्ट्रहरुको वर्णानुक्रमका आधारमा

५. सार्क सचिवालयमा महासचिव १ जना रहन्छन् भने निर्देशक कति जना रहन्छन् ? – ८ जना

६. आपसी विवादबाट मुक्त हुन द्धीपक्षीय विवाद नउठाउने सहमति कुन सम्मेलनमा पारित गरिएको थियो ? – पहिलो 

७. सन् १९८९ लाई लागू पदार्थको दुरुपयोग विरुद्धको सार्क वर्ष तथा सन् १९९० लाई सार्क बालिका वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय कुन सम्मेलनले गरेको हो ? – चौंथो

८. भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनको सन्दर्भ  पारेर हरेक वर्ष प्रदान गर्ने निर्णयसहित सार्क पुरस्कार स्थापनाको अवधारणालाई कुन  सम्मेलनले अनुमोदन गरेको हो ? – १२ औं

९. चीनलाई सार्क संगठनमा आवद्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र नेपाल हो भने अफगानिस्तानलाई सार्क संगठनमा आवद्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो ? – भारत

१०. सार्क खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर कसले गरेको थिए ? - शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय

११. सार्क आर्थिक  सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो ? – २७ डिसेम्बर १९९५

१२. सार्क उद्योग वाणिज्य  महासङ्घले सन् १९९२ मा सार्क क्षेत्रीय शीर्षस्थ अंगको रुपमा मान्यता पाई विधिवत स्थापना कहिले भयो ? – सन् १९९४ जनवरी ७

१३. सार्क आर्थिक सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ ? – काठमाडौंमा

१४. वातावरण र जलवायु छुट्टाछुट्टै  क्षेत्र रहेकोमा कहिलेदेखि एकीकृत गरी एउटै बनाइयो ? – सन् १९९६ देखि

१५. पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रको प्रमुख सहर कुन हो, जुन सहर तालिवान लडाकुको बाहुल्य क्षेत्र मानिन्छ ? – पेसावर

१६. नेपाल अफगानिस्तानबीच कुटनैतिक सम्बन्ध कहिले कायम भएको थियो ? – १ जुलाई १९६१

१७. कुन सम्मेलनदेखि सार्क वर्ष - दशक घोषणा गर्ने प्रचलन सुरु भयो ? - चौंथो 

१८. सार्क राष्ट्रहरुको कुन स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति तथा निशस्त्रीकरणसम्बन्धी एसियाली केन्द्र रहेको छ ? – काठमाण्डौं

१९. नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो ? – माल्दिभ्स

२०. सबैभन्दा  बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको सार्क राष्ट्र कुन हो ? – माल्दिभ्स

२१. सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको  सार्क राष्ट्र कुन हो  ? – अफगानिस्तान

२२. भुटान पुग्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन ? – सुर्यबहादुर थापा

२३. पहिलो सार्क चलचित्र महोत्सव कहाँ सम्पन्न भएको थियो ? – श्रीलंका

२४. सार्कका कतिवटा सदस्य राष्ट्रको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ ? – ५ सदस्य राष्ट्रको 

२५. सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर भएको राष्ट्र कुन हो ? – श्रीलंका

२६. सार्कका विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले सन् २००६ देखि २००८ सम्म आफ्ना भन्सार दरलाई कति प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो ? – २० प्रतिशतभन्दा कम

२७. कम विकसित सार्क  राष्ट्रहरुले कहिलेसम्म आफ्ना भन्सार दरलाई शुन्यदेखि ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो ? – सन् २०१६ सम्म 

२८. सार्कका महासचिवलाई  कुन स्तरको सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ  ? – राजदुतस्तरको 

२९. हाल नेपाल, बंगलादेश र श्रीलकाले सार्क खर्चको कतिकति प्रतिशत हिस्सा व्यहोर्छन् ? – प्रत्येकले १०.७२ प्रतिशत

३०. तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौंको कुन भवनमा आयेजना गरिएको थियो ? – नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान (कमलादी)

लोकसेवा समसामायिक शृंखला (पौष २० - पौष २६)

 १० महिना अगाडि  गोरखापत्र  समसामाहिक

१) वि.स. २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा कति हो ? - रू २५ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १५ लाख)

२) लामो समयदेखि अबरुद्ध दङ्को हवाईसेवा कहिलेदेखि पुन-सञ्चालन भएको छ ? - वि. स. २०७४  पुस २३

३) सन् २०१७ को साहित्य तर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता स्रस्टा को हुन् ? - बेलायती लेखक कजुओ इसिगुरो

४) नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना कहिले गरिने भएको छ ? - वि. स. २०७५ बैशाख

५) १० औँ औधोगिक गणना अनुसार नेपालमा उधोग  सञ्चालन भएका जिल्लाको सङ्ख्या कति रहेको छ ? - ६४

६) प्रसिद्ध रानीमहल दरबार कहाँ रहेको छ ? - पाल्पा

७) महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो ? - न्युजिल्यान्ड

८) पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रको समूह ‘ओपेक’ Organization of the Petroleum Exporting Couctries-OPEC मा हाल कति राष्ट्र संलग्न छन् ? - १३

९) चीन र भारत दुवै देशलाई छुने प्रदेश कुन-कुन हुन् ? - प्रदेश नं. १, ३, ४ र ७

१०) हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको सार्क राष्ट्र कुन हो ? - अफगानिस्तान

श्रोत : गोरखापत्र

विश्वको इतिहासम्बन्धी जानकारी

 १० महिना अगाडि  विश्वको इतिहास  खरिदार

१. आम विनाशकारी हातहतियार  राखेको  आरोप लगाउँदै  अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण कहिले गर्यो ? – सन् २००३ मार्च २०

२. विश्वमा सर्वप्रथम  सूर्यको विषयमा अध्ययन गर्ने व्यक्ति को हो ? – निकोलस कोपर्निकस

३. सोभियत सङ्घको विघटन  विधिवतरुपमा कहिले भएको हो ? – सन् १९९१ डिसेम्बर २५

४. विश्वको प्रथम  प्रधानमन्त्री को मानिन्छ ? – रबर्ट वालपोल (बेलायत)

५. रोमको प्राचीन भाषा  के थियो ? – ल्याटिन

६. गिनिज बुक अफ  वोल्ड रेकर्डको प्रथम  प्रकाशन  कहिले भएको  थियो ? – २७ अगस्ट १९५५

७. टाई लगाउने चलन कुन देशबाट  सूरु भएको हो ? – फ्रान्स

८. भारतका प्रथम राष्ट्रपति को हुन् ? – डा.राजेन्द्रप्रसाद

९. राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने  एउटै व्यक्ति को हुन् ? – नरोद्दम सिंहानुक, कम्बोडिया

१०. हात मिलाउने चलन कहाँबाट  सुरु भएको हो ? – युनान (ग्रिस)

११. इन्दिरा गान्धिको  हत्या कहिले भएको हो ? – ३१ अक्टोबर  १९८४

१२. अब्राहम लिंकन अमेरिकाका कतिऔं राष्ट्रपति हुन् ? – १६ औं

१३. समाचार पत्रको सुरुआत  कुन देशबाट  भएको हो ? – चीन 

१४. कार्लमार्क्स र एंगेल्स मिली कम्युनिष्ट  घोषणापत्रको प्रकाशन कहिले गरेका हुन ? – सन् १८४७

१५. विश्वमा सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्र भएको देश कुन हो ? – जापान 

१६. पहिलो महिला अन्तरिक्ष पर्यटक को हुन् ? –  अनुसेह अन्सारी

१७. अन्तरिक्षमा पैदल यात्रा गर्ने प्रथम महिला को हुन ? –  स्वेतलाना सावित्सकाय (रुस)

१८. भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम पहिला को हुन ? – श्रीमती म्याडम क्युरी

१९. विश्वको प्रथम महिला पाइलट को हुन ? –  मिले इलिस डेरोच (सन् १९०९ ) फ्रान्स

२०. जर्मनीको संसदलाई के भनिन्छ ? –  बुन्डेस्ट्याग

२१. अफगानिस्तानको  आतंकवादी समूहलाई  के नामले चिनिन्छ ? –  अलकायदा, तालिवान

२२. जर्मनी एकीकरणका नायक कसलाई मानिन्छ ? – लियोफोल्ड भन विस्मार्क

२३. गितारको प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको हो ? – स्पेन

२४. चिठीमा टिकट टाँस्ने सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो ? – बेलायत

२५. सर्वप्रथम वैज्ञानिक नापतौल  प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो ? –  इरान

२६. सर्वप्रथम रुमाल प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो ? – इटाली 

२७. सिक्कामा छाप लगाउने  पहिलो देश ? – लिविया (ई.पू.७००)

२८. विश्वमा सर्वप्रथम प्रजातन्त्र  प्रचलनमा ल्याउने देश ? –  ग्रीस

२९ बेलायती उपनिवेशबाट  स्वतन्त्र भएको विश्वको पहिलो  मुलुक कुन हो ? – घाना

३०. शान्तिपूर्ण बौद्धिक आन्दोलन, अनुसन्धानात्मक आन्दोलन एवं धर्म निरपेक्ष आन्दोलनका रुपमा के रहेको थियो ? – पुनर्जागरण

खेलकुद सम्बन्धी विविध सामान्यज्ञान

 १० महिना अगाडि  खेलकुद  खरिदार

१. नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्णपदक दिलाउने खेलाडी को हुन् ? – वैकुण्ठ मानन्धर 

२. पन्ध्रौ एसियाली खेलमा  नेपालले कति पदक प्राप्त गर्न सफल भयो ? – ३ कास्य पदक

३. पन्धौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेलाडी सहभागी थिए ? – १०,५००

४. तेह्रौं एसियाली खेलमा  नेपाललाई  रजक पदक दिलाउने खेलाडी को हुन ? – सविता राजभण्डारी (तेक्वान्दो)

५. दशौं एसियाली  खेलमा नेपालले कति पदक प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ? – कास्य पदक

६. बाह्रौं एसियाली खेलमा नेपालले कति पदक प्राप्त गरेको थियो ? – २ कास्य पदक

७. पन्ध्रौ एसियाली  खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम, द्धितीय र तृतीय स्थान ओगट्न सफल राष्ट्र कुन–कुन हुन् ? – चीन, दक्षिण कोरिया र जापान 

८. पाँचौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले भएको थियो ? –  सन् १९६६ डिसेम्बर  ९ देखि २० सम्म

९. पहिलो एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो ? – सन् १९५१ मार्च ४ देखि ११ सम्म, भारतको नयाँदिल्ली

१०. आठौँ साफ च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट गोलकिपर को घोषित भए ? – मन्सुर फकिरयार, अफगानिस्तान

११. सातौं साफ च्याम्पियनसिपको उत्कृष्ट खेलाडी को भए ? – भारतका सुनिल क्षेत्री

१२.  छौठौं साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ? –  सन् २००९ डिसेम्बर , ढाका, बङ्गलादेश

१३. ११ औं  सागमा नेपालले कुन स्थान हासिल गर्न सफल भयो ? – पाँचौ 

१४. ११ औँ सागमा कतिवटा खेल समावेश गरिएको थियो ? –  २३ वटा 

१५. ११ औँ सागको प्रतीक  चिन्ह के रहेको थियो ? – बंगलादेशको राष्ट्रिय चरा ड्वेल

१६. दशैं सागमा नेपालले कति स्वर्ण, रजक र कास्यपदक प्राप्त गर्यो ? – ९ स्वर्ण, १५ रजक र ३१ कास्य गरी ५५ पदक (चौँथो स्थान) 

१७. सातौं दक्षिण  एसियाली  खेलमा नेपालले कति स्वर्णपदक जित्न सफल भयो ? – चार

१८. सातौं दक्षिण एसियाली खेल कहिले र कहाँ भएको थियो ? – सन् १९९५ डिसेम्बर १८–२७, मद्रास

१९. तेस्रो दक्षिण  एसियाली खेलकुदको प्रतीक चिन्ह के रहेको थियो ? – बाबु

२०. प्रथम दक्षिण एसियाली  खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले कति स्वर्ण पदक प्राप्त गर्यो ? – चार

२१. दोस्रो दक्षिण खेलमा  नेपाललाई   एक मात्र स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी को हुन् ? – वैकुण्ठ मानन्धर (म्याराथन)

२२. प्रथम दक्षिण एसियाली खेलकुदको प्रतीक चिन्ह के थियो ? – हाब्रे

२३. छैटौँ राष्ट्रिय  खेलकुद प्रतियोगिता  लोगोका डिजाइनर को हुन ? – जीवन राजोपाध्याय

२४. पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा १२ स्वर्णपदक जिती नेपाली खेलकुद इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने खेलाडी को हुन् ? – पौडी खेलाडी करिष्मा कार्की

२५. पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रतीक चिन्ह के रहेको थियो ? – रातो पाण्डा

२६. दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रतीक चिन्ह के थियो ? – लालीगुराँस

२७. गौरीटार रंगशाला हेटौंडामा पर्छ  भने नारायणी रंगशाला कहाँ पर्छ ? – वीरगञ्ज

२८. नेपालमा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो ? – हात्तीपोलो 

२९. १६औँ  एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपाललाई  एकमात्र पदक (कास्य) दिलाउने  को हुन् ? – दीपक महर्जन  (बक्सिङ खेलाडी)

३०. प्राचीन ओलम्पिक खेलको सूरुआत कहाँबाट भएको हो ? – ग्रीसको ओलम्पिया

गोरखापत्र - २०७४ पौष २६ - बिषयगत र बस्तुगत प्रश्नोत्तर

 ११ महिना अगाडि  गोरखापत्र  पत्रपत्रिकाबाट

विषयगत प्रश्नोत्तर:

 

१. नेपालमा वन सम्पदाको महत्त्ववारे चर्चा गर्नुहोस् ।
    वन र वनबाट प्राप्त हुने वस्तु वन सम्पदा हो । वन सम्पदा प्राणीसँग जोडिएको वस्तु हो । पृथ्वीमा भएका सारा प्राणीले खाने वस्तुदेखि त्यसलाई पचाउने र विरामी हुँदा बचाउने सम्मका सम्पुर्ण वस्तुको स्रोत वन सम्पदा हो । हरियो वन, नेपालको धन महत्त्व आफैँमा प्रस्ट छ । यसको बाँकी महत्त्वलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
–    औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्रोत जस्तै, फर्निचर, कागज, सलाई जस्ता उधोग,
–    जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान, 
–    खाद्य पदार्थ प्राप्तिको स्रोत जस्तै  धान, मकै, फलफुल,
–    प्राकृतिक सोन्दर्यमा बढोत्तरी,
–    पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग,
–    वातावरण सन्तुलन तथा भु–क्षय नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह, 
–    रोजगारी सिर्जनामा सहयोग,
–    राजस्व सङ्कलनमा योगदान जस्तै  काठदउदा, जडीबुटी बिक्री,

 

२. नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भुमिकाबारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
    उच्च, दिगो, फराकिलो, समाबेशी एवम् न्यायिक आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास हो । यो अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको अवस्था हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (घ) (१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र  विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुद्धढ गर्ने नीति छ । विकास सहायता नीति, २०७१ ले निजी क्षेत्रलाई विकासको एक साझेदारका रुपमा स्वीकार गरेको छ । चालू योजनाल विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका प्रस्ट गरेको छ । सरकारले गरेको यस व्यवस्थाबाट आर्थिक विकासका तीन क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ  भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकालाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
–    वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, 
–    रोजगारी सिर्जना गर्ने, 
–    स्वच्छ  प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने , 
–    मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा  सहयोग गर्ने,
–    आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्ने, 
–    आफुमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव एवम् पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने,
–    मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, 
–    विदेशी मुद्र आर्जन गर्ने,
–    कानुन अनुसार कर तिरेर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गर्ने,
–    जनशक्ति, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिको विकास गर्न लगानी वृद्धि गर्ने,
–    सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने,
–    मुलुकको आर्थिक , सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग गर्ने,
–    सरकार र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने,

 

३. नागरिक समाजका दयित्व के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
       देश र जनताको सेवा गर्ने स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो । यो गैर राजनीतिक र गैर मुनाफामुखी प्रकृतिको हुन्छ । नागरिक समाज सरकारमा नरहने संंस्था भएकाले सरकारको नागरिकप्रति जुन दायित्व रहन्छ , त्यस्तै दयित्व नागरिक समाजको नहुन सक्छ तर पनि मुलुकको हितका लागि नागरिक समाजको निश्चित दयित्व हुनेगर्दछ । जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
   – नागरिकका हम अधिकार स्थापित गर्ने सुनिश्चित गर्ने,
–    लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भुमिका निर्वाह गर्ने, 
–    सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार  र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्ने,
–    व्यक्तिगत, संस्थागत एवम् दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको आवाज बुलन्द्र रुपमा उठाउने,
–    भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारको अभियान सञ्चालन गर्ने,
–     सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रित समेत भई सशक्त रुपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
–    सरकारलाई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रका रुपमा कार्य गर्ने, 
–    मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, शान्ति  सुरक्षा, कानुनको पालना, सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने,
–    राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्ष रुपमा जनहितका कार्य गर्ने,

 

४. कानुनका स्रोत के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । 
     कानुन प्राप्ति हुने मुशान वा ठाउँ कानुनका स्रोत हुन । जुन निम्न छन् 

क. विधायन 

        विद्यायिका आफैँले बनाएको कानुन जस्तै ऐन र विद्यायिकाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यपालिकाले बनाएको कानुन जस्तै नियम विद्यायन हुन् । ऐन नियम यस अन्तर्गत पर्दछन् । विद्यायन कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।
 ख. नजिर 
        अदालतले निर्णय गर्दा लिएको सिद्धान्त नजिर हो । नजिर अदालतले निर्माण गर्दछ । नजिरलाई विद्यायिकाले कानुन बनाएर हटाएको अवस्थामा वाहेक नजिर कानुन सरह लागूू हुन्छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको नजिर कानुन सरह लागू हुन्छ । 
ग. प्रथा  
        जनताले स्वेच्छाले विगतदेखि निरन्तर रुपमा मान्दै आएको परम्परागत व्यवहार प्रथा हो । प्रथा कानुनको पुरानो स्रोत हो । परम्परागत सामाजिक व्यवहारलाई समाजमा सबैले कानुन सरह मान्ने गर्दछन् ।
घ. व्यावसायिक कथन वा प्राज्ञिक कथन
         यो विद्यायन र नजिर जस्तो कानुन होइन ।  यसले कानुन निर्माण कार्यमा सहयोग पर्याएको हुन्छ ।

 

५. नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नागरिक शिक्षाको महत्त्वारे चर्चा गर्नुहोस् ।
    व्यक्तिलाई एक असल नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षलाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ । नागरिक शिक्षाले व्यक्तिलाई राजनीतिक मत निर्माण गर्न सक्ने, सो मतको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, यसबारे आफ्नो निर्णय लागू गराउन सक्ने, आफ्नो कर्तव्यबोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउन सहयोग गर्दछ । यो स्वशासनको शिक्षा हो । वास्तवमा नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिकलाई आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र जागरुक बनाउँछ । उसले  स्वनिर्णय, स्वव्यवस्थापन र स्वनियन्त्रणको क्षमतामा विकास गराउँछ । सक्षम, सुसंस्कृत र जिम्मेवार नागरिक वर्गको निर्माण गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ ।
नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको जीवन पद्धतिलाई व्यवस्थित र कार्यमूलक बनाउँछ ।
नागरिक शिक्षाको महत्त्व:
–    नागरिकको चेतना विकास भई उसको हरेक पक्षमा क्रियाशीलता बढ्न जान्छ । 
–    व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गराउन सहयोग गर्दछ । 
–    व्यक्तिलाई आफ्नो हक, अधिकार, दायित्व एवम् जिम्मेवारी बोध गराउन मद्दत गर्दछ । 
–    व्यक्तिको नेतृत्व क्ष्मता विकास गराउन सहयोग गर्दछ । 
–    व्यक्तिको घरपरिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दछ ।
–    कानुनको पालना गराउछ मद्दत गर्दछ ।
–    राष्ट्रिय एकता, सद्भाव एवम् सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । 

 

६. सकारात्मक विभेद भनेको के हो ? नेपालको संविधानले समानताको हक अन्तरर्गत सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
      महिला, दलित, अपाङ्ग, गरिब एवम् पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मक रुपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरुलाई गर्ने केही फरक लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने प्रवेश गराउने एउटा द्धार हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी यसले सामाजिक द्धन्द्ध एवम् हिंसा कम गराई  सबैलाई सामाजिक रुपान्तरणमा रहभागी गराउन सहयोग गर्दछ । नेपालमा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिइएको  छ । निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवम् सार्वजनिक संस्थान लगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ । 
संविधानमा व्यवस्था
         नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ (३) मा समानताको हक अन्तर्गत सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले निम्न नागरिकको संंरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ :
   – सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी     जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम,
–    उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत,
–    किसान, श्रमिक, युवा, बालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, 
–    लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय,
–    पिछडिएको क्षेत्र र
–    आर्थिक रुपले विपन्न खस आय नागरिक यसमा आर्थिक रुपले विपन्न भनले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ । 

 

७. व्यवस्थापन सुचना प्रणाली भनेको के हो ? कार्यालयमा यसको महत्त्व प्रस्ट पार्नुहोस् ।
        कार्यालयमा व्यवस्थापने निर्णय गर्ने , नीति निर्माण गर्ने योजना तर्जुमा गर्ने एवम् कार्यान्वयन गर्ने गराउने गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा व्यवस्थापनले गर्ने यस्ता कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापन समक्ष पेस गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ ।
यसको उद्देश्य व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापकीय कार्यमा सहयोग गरी कार्यालयलाई सफल बनाउनु हो ।
कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व
    कार्यालय एउटा स्थान हो, जहाँबाट तोकिएको कार्य सम्पादन हुन्छ । सफल कार्य सम्पादन गर्न कार्यालयलाई सूचनाको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता सूूचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले उपलब्ध गराउँदछ । त्यसैले कार्यालयमा यसको महत्त्व ठूलो हुनेगर्दछ । यसको महत्त्वलाई निम्न बुँदाबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।
–    निर्णय गर्ने कार्यमा भरपर्दो सूचना उपलब्ध भई निर्णय प्रक्रिया छिटो भरितो हुने, सही निर्णय हुने, कार्यान्वयन योग्य निर्णय हुने,
–    व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य छिटो छरितो एवम् भरपर्दो ढङ्गले सम्पादन हुने, 
–    प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा यसको प्रयोगले कार्यालयको कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ ।
–    समग्रमा यसले कार्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवम् व्यावसायिक बानाउन मद्दत गर्दछ ।

 

८. जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीका प्रमुख उद्देश्य के– के हुन् ?
      कार्यालयमा भएका सजीव तथा निर्जीव मालवस्तुको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्था देखाउने स्रेस्तालाई जिन्सी सेस्ता प्रणाली भनिन्छ । यसले जिन्सी मालसामानको व्यवस्थित अभिलेख र सोको समयमै यथार्थ प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्दछ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नेपालमा मलेप फा.नंं. ४५ देखि ५७ सम्म विभिन्न फारामको व्यवस्था छ । प्रत्येक कार्यालयमा खरिद एकाइको स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ  र पनि नेपालमा जिन्सी से्रस्त प्रणली अझैं व्यवस्थित भएको पाइँदैन ।
जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीका प्रमुख उद्देश्य 
–    जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्था चित्रण गरी जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्नु, सदुपयोग गर्नु, 
–    कार्यालयमा नियमित कार्य सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नु,
–    जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्यग्रिता र पारदर्शिता कायम गर्नु,
–    पुराना, टुटफुट भएका काम नलाग्ने सामान पहिचान गरी लिलाम विक्री गर्नु, मिन्हा दिनु, नष्ट गर्नु, 
–    समग्र जिन्सी मालसामानको कुशल व्यवस्थापन गर्नु, अभिलेख गर्नु, प्रतिवेदन गर्नु ।

 

९. नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकास सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नु्होस् ।
     पेसा, व्यवसाय, इलम, नोकरी वा कुनै काम वृत्ति हो । यही वृत्तिको सकारात्मक एवम् गुणात्मक प्रगति हुने कार्य वृत्ति विकास हो । नेपालको निजामती सेवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले वृत्ति विकास सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ 
–    विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहको व्यवस्था, सोही अनुसार सरुवा बढुवाको व्यवस्था, 
–    सरुवाका आधार, बढुवाका आधार, अवकाशका आधार कानुनबाट प्रस्ट गरिएको, 
–    रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियाको स्पष्ट  व्यवस्था, खुला प्रतियोगितात्मक मरीक्षा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, जेष्ठता र कार्यसम्पादन  मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियाद्धारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था, पदपूर्ति प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको बहुआयमिक निष्पक्ष भूमिकाको व्यवस्था, 
–    निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था, 
–    तलब भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरणको व्यवस्था,
–    स्वदेश विदेशमा अध्ययन, अध्ययन भ्रमण एवम् तालिम सम्बन्धी व्यवस्था,
–    सेवाको सुरक्षा, सेवा शर्तको सुरक्षा, 
–    पुरस्कार र दण्ड सजाय सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था
 

वस्तुगत  प्रश्नोत्तर:

१. वि.सं. २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारले आफ्नो  चुनावी कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा कति हो ?
     = रु २५ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च पाउने रकम  रु १५ लाख )
     –    समानुपातिकतर्फ  प्रतिनिधि सभा सदस्यले खर्च गर्न पाउने  रु २ लाख
     –    सामानुपातिकतर्फ प्रदेश सभा सदस्यले खर्च गर्न पाउने रकम रु १ लाख ५० हजार ।
 

२. ब्रिक्स (BRICS) को नबौँ सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ? 
     = सन् २०१७  सेप्टेम्बर ३–५ जियामेन (चीन)

 

३. बराबर क्षेत्रफल भएका नगरपालिका धुलिखे र बनेपा ( ५५ ब. कि.मि.) हुन् भने बराबर क्षेत्रफल भएका  गाउँपालिका कुन– कुन हुन् ?
     = ओखलढुङ्गामा चम्पादेवी र चिशङ्खगढी ( १२६.९१ कि.मि)

 

४. लामो समयदेखि अवरुद्ध दाङको हवाइसेवा कहिलेदेखि पुनः सञ्चालन भएको छ ?
     =वि.सं. २०७४ पुस २३

 

५. हेमगङ्गा युवा कला प्रतिभा पुरस्कार ( वि.स. २०७४ मा प्रदान गरिने ) बाट कसलाई सम्मान गरियो ?
     = कलाकार केशवराज खनाल (गोरखापत्रमा आबद्ध)

 

६. सन् २०१७ को साहित्य तर्फको नोवेर पुरस्कार विजेता स्रष्टा को हुन् ? 
      = वेलयती लेखक काजुओ इसिगुरो 
     (संसारसँग जोडिइको मानवीय भ्रमलाई महान भावनात्मक शक्तिको आधारमा उजागर  
     गर्न सफल । )
 

७. रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को उद्घाटन कहिले गरिएको हो ? 
       =वि.सं. २०७१ मङ्सिर २
       (वि.सं. २०५७ मा  (SEZ)  को निर्माण पक्रिया थालिएको थियो । )

 

८. विकास योजनाका लागि जनसङ्ख्याको सञ्चार भन्ने नाराका साथ नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ?
       = वि.सं. २०७१ जेठ २२–२४ 

 

९. छैटौ राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८/ ६९अनुसार सबैभन्दा बढी कृष्यिोग्य जमिन भएका पाँच जिल्ला कुनकुन हुन् ?
        = मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा, सुनसरी
        (गणना अनुसार सबैभन्दा कम कृषियोग्य जमिन भएका पाँच जिल्ला  मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला रहेका । )

 

१०. छैटौँ राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८/६९ अनुसार नेपालमा कति कृषक परिवार रहेका छन् ?
         =३८ लाख  ३१ हजार

 

११. नेपलमा पहिलोपटक आर्थिक गणना कहिले गरिनेभएको छ ?
        = वि.सं २०७५ वैशाख
        –राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ आउँदो वैशाखदेखि आरम्भ गरिने ।
       –    देशको आर्थिक समृद्धिको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई अझ प्रभाबकारी बनाउन आर्थिक गणनाको तयारी थालिएको ।
       –    नेपालमा हरेक दस बर्षमा जनगणना र कृषि गणना गर्ने गरिएको छ भने हरेक ५ वर्षमा औधौगिक गणना गरिने ।
 

१२. १०औँ औधोगिक गणना–२०६९ अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला  कुन हो ?
       = रुपन्देही

 

१३. नवौँ औद्योगिक गणना–२०६४ अनुसार नेपालमा कति उद्योग प्रतिष्ठान रहेका थिए ?
      =३४४६

 

१४. १०औँ औद्योगिक गणना अनुसार नेपालमा उद्योग सञ्चालन भएका जिल्लको सङ्ख्या कति रहेको छ ?
      = ६४

 

१५. काठमाडौँको मीनभयनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो ? 
      = चीन

 

१६. नेपालको इतिहासमा पिस्कर काण्डका रुपमा चिनिने पिस्कर घटना भएको थियो ? 
       = वि.सं. २०४० माघ १       (वि.सं.२०४० को माघे  सङ्क्रान्तिका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थिन पिस्कर गाँउको महादेवस्थानमा माघे सङ्क्रन्तिि मेलाको अवसरमा रातको समयमा प्रहरीले घेरा हाली अन्धाधुन्ध गाली चलाउँदा इली धामी, वीरबहादुर धामीको घटनास्थलमै निधन भएको साथै सयौँ घाइते र  गिरफ्तार भएका थिए । यसै घटनालाई पस्कर काण्डका रुपमा चिनिन्छ । )

 

१७. विश्वको कुन सहरलाई साइकलको अधिराज्य अर्थात् किङ्डम अफ साइकल भनी चिनिन्छ ? 
      = वेइजिङ (चीन)
      –    साइकल प्रयोगले वातावरण प्रदूषण न्युनीकरण गर्ने साथै साइकल चलाउँदा हुने शारीरिक व्यायामले मानव स्वास्थय तन्दुरुस्त राख्ने ।
      –    छवटा चक्रपथ रहेको वेइजिङमा साइकलका लागि सडकमा छुट्टै लेन छ । किशोर किशोरीदेखि प्रौढ पनि साइकल यात्रा गर्न रमाइलो मान्छन् ।
      –    झण्डै एक करोड साइकल रहेको यस सहरमा साइकल चोरीको विगविगी पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
 

१८. प्रशिद्ध रानीमहल दरवार कहाँ रहेको छ ? 
     
= पाल्पा 
     –    प्रेमको प्रतीकका रुपमा चिनिने रानीमहल दरवार पाल्पा जिल्लामा कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको ।
    –    आफ्नी कान्छी रानी तेजकुमारी बिरामी परेर अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि भारतको ताजमहल जस्तै महल बनाइदिन आग्रह गरे अनुसार खड्गशमशेरले सो रानीमहल दरवारको निर्माण गरिदिएका ।

 

१९. महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो ?
    = न्युजिल्यान्ड 
    –    न्युजिल्यान्डले सन् १८९३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको ।
    –    महिलाका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्ने हाल सम्मको पछिल्लो राष्ट्र साउदी आरव ( सन् २०११ मा ) हो ।

 

२०.नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी को हुने व्यवस्था छ ?
     = मुख्यसचिव

 

२१. भर्चुअल अर्थात् डिजिटल मुद्रका रुपमा रहेको विटक्याइनको सरुवात कहिलेदेखि भएको हो ?
     = सन् २००९ जनवरी ३

 

२२. पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रको समूह (ओपेक) Organization of the Petroleum Exporting Couctries - OPEC मा हाल कति राष्ट्र संलग्न छन् ?
     = १३
     (अल्जेरिया, अङ्गोला, इक्वेडर, इन्डोनेसिया, इराक, इरान, कुवेत, लिविया, नाइजेरिया, कतार, साउदी अरब, यूएई र भेनेजुयला । )

 

२३. तिमी आफैँ आफ्नो जीवन वनाउन र विगार्न सक्छौँ,  सोच र गर भन्ने भनाई कसको हो ?
        = थोमस अल्वा एडिसन

 

२४. चीन र भारत दूवै देशलाई छुने प्रदेश कुन– कुन हुन् ? 
     = प्रदेश नं १. ३. ४. र ७
      (    भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका प्रदेश  प्रदेश नं. २ र ५ एवम् चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएको  प्रदेश नं. ६ )

 

२५. सार्कद्धारा सन् २०१०– २०२० लाई कुन दशकका रुपमा मनाइँदै छ ? 
     = सार्क अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क दशक 

 

२६. विम्स्टेमको नयाँ महासचिवमा हालै नियुक्त भएका कूटनीतिक को हुन् ?
       = बङ्गलादेशका सहिदुल इस्लाम ( सन् २०१७ अगस्ट १०)

 

२७. हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको सार्क राष्ट्र कुन हो ?
      = अफगानिस्तान

 

२८. ३३ वर्षपछि सुपरमुनसँगै खग्रास चन्द्रग्रहण कहिले भयो ? 
       = सन् २०१५ सेप्टेम्वर २७ 
        –    अन्य समयको भन्दा आकारमा केही ठूलो र गाढा रातो देखिने चन्द्रमाको सुपरमुन विशेषगरी अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, पश्चिम एसिया र पूर्वी प्रशान्तको केही भागवाट मात्र देख्न सकिएको ।
        –    चन्द्र ग्रहण र चन्द्र आफ्नो  कक्षमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक हुने विन्दुमा पुगेका बेलामा मात्र सुपरमुन बन्नेगर्छ । यो बेला पृथ्वीको   छायाँको ठीक पछाडि चन्द्रमा हुनेगर्छ र सूर्यको प्रकाश चन्द्रमा सम्म पृथ्वीको वायुमण्डल भएर मात्र पुग्छ ।

 

२९. टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ?
      = सन् १९१२ अप्रिल १४
      (    सन् १९१२ अप्रिल १० मा बेलायतको साउथ ह्वाम्पटनबाट न्युयोर्कका लागि प्रथान गरेको सो जहाज चार दिनको यात्रापछि १४ अप्रिलमा एक ठूलो हिमशिलामा ठोक्किएर डुब्दा १५ सबभन्दा बढी यात्रुको निधन भएको थियो । टाइटानिक त्यो बेलाका समुद्री  जहाजमध्ये सबैभन्दा सुविधासम्पन्न र विलासी रहेको वताइन्छ । चीनमा अहिले  सोही विश्वविख्यात जहाज  टाइटानिक को प्रतिकृति बनाउन थालिएको छ । )
 

३०. सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो ?
      = स्विडेन
      –    स्विडेनले सन् १७६६ मा सुचना पहुँचका लागि सविधानमै व्यवस्था गरेको 
     –    संयुक्त राष्ट्रसङ्घल स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् १९४६ मा पारित गरेको प्रस्ताव ५९(१)मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको ।
     –    संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६ मा सुचनाको हकको काुनन बनाई  लागू गरेको ।
     –    सुचनाको अधिकारमा युरोपेली संङ्घले सन् १९८० को दशकमा राष्ट्रलाई तिनीहरुका सार्वजनिक संस्थालाई निर्देश गरको ।

 

धर्म/संस्कृति सम्बन्धी जानकारी

 ११ महिना अगाडि  धार्मिक/सांस्कृतिक  नायब सुब्बा

१. गौतम बुद्धले आफ्ना उपदेश कुन भाषामा दिएका थिए ? – पाली भाषा

२. वैष्णव धर्मअनुसार युगलाई कुन आधारमा विभाजन  गरिएको पाइन्छ ? – भगवान विष्णुले लिएको अवतारका आधारमा 

३. हिन्दु धर्ममा मुनष्यजीवनको उद्देश्य चार पुरुषार्थ प्राप्तिलाई मानिएको छ, ती चार पुरुषार्थ के के हुन् ? – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष

४. पहिलेदेखि  चलिआएको रीतिरिवाज, चालचलन अदिलाई के भनिन्छ ? – प्रथा

५. नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, लामा, लोवा आदि जातिका मानिसले आफ्नो  माइली छोरीलाई संस्कारका रुपमा बौद्ध गुम्बाहरुमा चढाउने प्रथालाई के भनिन्छ ? – झुमा प्रथा

६. कुन सताब्दीमा भगवान कृष्णको जन्म भएको थियो ? – 6th century BC 

७. वैदिक कालमा सबैभन्दा ठूलो मानिस को हुन्थ्यो ? – पुरोहित

८. आर्य सभ्यतालाई अर्को के नामले चिनिन्छ ? – वैदिक सभ्यता

९. समुन्द्र मन्थन गर्दा निस्किएको विषलाई के भनिन्छ ? – कालकुट  विष

१०. नेपालको सबभन्दा ठुलो  स्तूत कुन हो ? – बौद्धनाथ

११. अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसूया हुन् भने वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी को हुन् ? – अरुन्धती

१२. दानवहरुका गुरु शुक्राचार्यकी पत्नी को हुन् ? – जयन्ती 

१३. वेदव्यासका बाबु र आमाको नाम के हो ? –  पराशर ऋषि र मत्स्यगन्धा 

१४. महर्षि वेदव्यासलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ ? – द्धैपायन

१५. श्रीमद्भागवत गीता महाभारतको कुन पर्व अन्तर्गत पर्छ ? - भीष्म पर्व 

१६. नागहरुका देवता कसलाई मानिन्छ ? – वासुकी नाग

१७. आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिहयनी भनिन्छ भने कर्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ ? – हरिबोधिनी एकादशी

१८. मातातीर्थ औंसी ( आमाको मुख हेर्ने दिन ) कहिले पर्छ ? – भाद्र कृष्ण औंसी

१९. महाभारतमा द्रौपदीको सारी खिच्ने व्यक्ति को थिए ? – दुशासन

२०. अश्विनीकुमार देवताका के हुन् ? –  वैद्य 

२१. आफ्ना वाबुलाई सर्पले टोकेर मृत्यु भएपछि सम्पूर्ण जातिलाई मार्छु भनी सर्पेष्टि  यज्ञ गर्ने पौराणिक राजा को हुन्  ? - जन्मेजय

२२. धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको प्रसिद्ध परम्परागत भुपात्र जात्रा कुन जिल्लामा मनाइन्छ ? – भक्तपुर 

२३. पौराणिक कथाअनुसार द्रौपदी अग्निकुण्डबाट पैदा भएको मानिन्छ भने सीता कहाँबाट पैदा भएको मनिन्छ ? –  जमिनबाट

२४. भगवान् विष्णुको वासस्थानलाई बैकुण्ठ भनिन्छ भने भगवान शिवको वासस्थानलाई के भनिन्छ ? – कैलाश

२५. रामको बहिनीको नाम के हो ? – शान्ति

२६. अन्धा धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धको वर्णन सुनाउने को थिए ? – सञ्जय

२७. रामायणकालमा भारत र श्रीलङ्गा जोड्ने पुलको नाम के थियो ? – आदम पुल

२८. भगवान विष्णुको छातीमा अङ्कित भृगु ऋषिको पैतालाको चिन्हलाई के भनिन्छ ? – श्रीवत्स

२९. शेष नागको वासस्थानलाई के भनिन्छ ? - मणिमण्डप

३०. राम र सीताबीच कस्तो विवाह  भएको थियो ? – पराक्रम विवाह

नायब सुब्बा लक्षित विविध वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 ११ महिना अगाडि  विविध  नायब सुब्बा

१. नेपालमा सरकारी बजेटलाई साधारण र विकास गरी कहिले छुट्याइयो ? –  आ. वा. २०१३/१४ देखि

२. वीरगञ्जमा कहिलेदेखि सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन भयो ? – वि.सं. २०६१ श्रावण १

३. नेपाल सरकारले सन् २०१२ लाई कुन वर्षका रुपमा घोषणा गरेको थियो ? – लगानी वर्ष 

४. KLT को पुरा रुप के हो ? – Korean Language Test

५. लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ को औपचारिक समापन कहिले भयो ? – स. २०६९ पौष २९ (उद्घाटन वि.सं. २०६८ पौष ३०)

६. सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कहिले र कुन देशबाट भएको हो ? – सन् १७३३, बेलायत

७. नेपालमा कुन वर्षलाई लगानी वर्षका रुपमा मनाइयो ? – आ. व. २०६९/७०

८. नेपालमा सर्वप्रथम  राष्ट्रिय औधोगिक नीति कहिले ल्याइएको थियो ? – वि.स. २०१६

९. विनिमय दर छिटोछिटो परिवर्तन भइरहनाले सबैले सजिलै स्वीकार नगर्ने मुद्रालाई के भनिन्छ ? – Hot currency

१०. सरकारले कहिलेदेखि लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यो ? – वि.सं. २०६५ आश्विन

११. ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक  विभाग कुन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ? – संंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

१२. नेपालमा ग्रामीण पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन  आ. व. मा लागू परिएको ? – आ. व. २०५४/५५

१३. नेपाललाई सर्वप्रथम वैदेशिक सहायता कुन राष्ट्रबाट प्राप्त भएको थियो ? – अमेरिका

१४. कुनै पनि राष्ट्रको सरकारले लिएको ऋणलाई  के भनिन्छ ? – सार्वजनिक ऋण

१५. नेपालमा धितोपत्र कारोबार कहिलेदेखि सुरु भएको हो ? – वि.सं. २०५०

१६. कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा व्याज पाइँदैन ? – चल्ती खाता

१७. नेपालको पहिलो ग्रामीण विकास बैंक कुन हो ? – पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक

१८. ग्रामीण विकास बैंकमा कसको स्वामित्व रहेको हुन्छ ? – नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक

१९. नेपालको पहिलो  विकास बैंक कुनलाई मानिन्छ ?– नपाल औद्योगिक विकास निगम

२०. राणा कालमा  मुद्रा विनिमयसम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्थ्यो ? – सरावखाना

२१. नेपालमा सर्वप्रथम २००२ असोज १ मा प्रकाशीत नोटमा कोद्धारा हस्ताक्षर गरिएको थियो ? – खजाञ्जी नरेन्द्रराज

२२. नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनु अगाडि यसको कार्य कुन निकायले गर्थ्यो ? – सदर मुलुकीखाना

२३. नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो ? –  टंकप्रसाद आचार्य 

२४. नेपालमा केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य  बैंकहरुको सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कुन हो ? – वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

२५. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सर्वप्रथम नोट निष्कासन कहिले गरियो  ? – वि.संं. २०१६ फागुन ७

२६. नेपालमा हाल कति प्रकार ( दर ) का नोटहरु प्रचलनमा रहेका छन् ? – ११ 

२७. महालेखा परीक्षकको विभागको गठन कहिले भएको हो   ? – वि.सं. २०१६

२८. हाल नेपालले कुन प्रकारको अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिएको छ ? – खुला, उदार तथा बजारमुखी 

२९. विश्वमा हरित क्रन्तिको सुरुवात कहिलेबाट भएको मानिन्छ ? – सन् १९६०

३०. वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित पहिलो कार्यक्रम कुन हो ? – त्रिभुवन ग्रामीण विकास कार्यक्रम

विश्वको इतिहास सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 ११ महिना अगाडि  विश्वको इतिहास  अधिकृत

१. फ्रान्सको  राज्य धर्म कुन थियो ? – क्याथोलिक

२. मानव अधिकारको पहिलो लिखित दस्तावेज मानिने म्याग्नाकार्टालाई संशाधन गरी कसले पूर्णता दिएका हुन ? – हेनरी तृतीय

३. म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा को थिए ? – राजा जोन द्धितीय

४. औद्योगिक क्रन्तिपश्चात् समाजमा कुन वर्गको स्थापना हुन पुग्यो ? – पूँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग

५. वाफबाट चल्ने मेसिन को आविस्कार कसले गरेको हुन् ? – जेम्स वाट

६. वाफको शक्तिद्धारा रेलको इन्जिन  चलाउने कार्य कसले गरको थिए ? - जर्ज स्टिफेन्सन

७. फ्रान्सको राज्यक्रान्ति कहिले भएको थियो ? – सन् १७८९ मा

८. फ्रान्सको राज्यक्रान्ति  हुँदा त्यहाँका राजा के थिए ? – लुई सौह्रौं

९. प्राचीनकालीन सभ्यताहरुको विकास कहाँ भएको पाइन्छ ? – नदी किनारमा

१०. प्राग ऐतिहासिक युगलाई अर्को के नामले चिनिन्छ ? – हिमयुग

११. मेसोपोटामियाको सभ्याता पुरोहित र मन्दिरलाई केका रुपमा लिइन्थ्यो ? – ज्ञानको केन्द्र

१२. कुन सभ्यातामा सर्वप्रथम  तामा पत्ता लगाइएको थियो ? – सिन्धुघाँटी

१३. ग्रीसको प्राचीन सभ्यातालाई अर्को के नामले चिनिन्छ ? – युनानी सभ्यता

१४. रोमको सभ्यता कुन नदीको किनारमा विकसित भएको हो ? – टाइबर

१५. प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनसार नै दण्ड  दिइनेछ  भन्ने  कुरा महाधिकारपत्रको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ ? – धारा ५४

१६. फ्रान्समा क्याथोलिक सम्प्रदायका इसाई धर्मका धर्मगुरु र पुरोहितलाई के भनिन्थयो ? – पादरी

१७. सर्वसाधारण वर्गका सदस्य रहने स्टेट जनरलको तेस्रो हाउसमा कति सदस्य रहने व्यवस्था थियो ? – ६२१ जना

१८. अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम  कहिले सुरु भएको थियो ?– सन् १७७५

१९. पुनर्जागरण कालको उत्कृष्ट वास्तुकलाको नमुना कुन हो ? – रोमस्थित सेन्ट पिटरको गिर्जाघर

२०. भारत आउने सामुन्द्रिक मार्ग पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन् ? – भास्को डिगामा

२१. आधुनिक कालको सुरुआत कहिले भएको मानिन्छ ? – १६ औं शताब्दी

२२. गौरवमय क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ ? – रक्तहीन क्रन्ति 

२३. आम विनाशकारी हातहतियार राखेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण कहिले गर्यो ?– सन् २००३ मार्च २०

२४. रुसी राज्यक्रान्तिको परिणामस्वरुप विश्वमा कुन वादको सूत्रपात भयो ? – साम्यवाद

२५. अस्ट्रियाका युवराज आर्कड्युक फ्रन्सिसको २८ जून १९१४ मा एक अज्ञात व्यक्तिको गोलीबाट मृत्यु भएको विषयलाई लिई अस्ट्रियाले कुन देशमाथि आक्रमण गरेको थियो ? – सर्विया

२६. दास्रो विश्वयुद्धको परिणामस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भयो ? – २४ अक्टोबर १९४५

२७. द्धितीय विश्वयुद्धमा कति सर्वसाधारण जनताले ज्यान गुमाएका थिए ? – करिव १ करोड

२८. भारत कहिले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित भएको हो ? – १५ अगस्ट, १९४७

२९. महात्मा गान्धीको हत्या कहिले भएको हो ? – ३० जनवरी १९४८

३०. उत्तर कोरियाले पहिलोपल्ट  परमाणु बम परीक्षण कहिले गर्यो ?– सन् २००६ अक्टोबर ९ 

नेपालको इतिहास सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 ११ महिना अगाडि  नेपालको इतिहास  अधिकृत

१. नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधिसभाको बैठक कहिले बसेको थियो ? – वि.सं. २०१६ असार 

२. सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरु नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो ?– वि. सं. २०१८ जेठ ९

३. नेपालमा पहिलो पल्ट  जहाज अपहरण कहिले भएको थियो ? – वि.सं. २०३० जेठ २८

४. २०१५  सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कति स्थानमा जित हासिल गरेको थियो ? – ७४ स्थान

५. नरभुपाल शाहको निधन कहिले भयो ? – वि.सं. १७९९

६. पृथ्वीपति शाह पछि गोरखाका राजा को भए ? – नरभुपाल शाह

७. राम शाहको निधनपछि डम्बर शाहले कति बर्ष गोरखा राज्यमा शासन चलाए ? – ९ वर्ष

८. शाहवंशमा दाजुको निधन पछि राजगद्दी सम्हाल्ने एक मात्र राजा को हुन ? – राम शाह

९. सर्वप्रथम शाह उपाधि धारण गर्ने व्यक्ति को हुन् ?– कुलमण्डन खान

१०. राणाकालमा सर्वोच्च न्यायालयका रुपमा कुन अड्डाले काम गर्ने गर्दथियो ? – बिन्तीपत्र निक्सारी अङ्डा

११. स्वास्थ्य उपचारको बहानामा भारत गएर राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्री को थिए ? – पद्मशमशेर 

१२. नेपालका सुधारप्रेमी राणा प्रधानमन्त्री भनी कसलाई चिनिन्छ ? – देवशमशेर

१३. एकतन्त्री राणा शासन कालमा कुन–कुन प्रधानमन्त्रीलाई बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो ? – देवशमशेर र पद्मशमशेर

१४. नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री कतिजना भए ? –  १० जना

१५. जयनेपाल शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ? – सहिद शुक्रराज शास्त्री

१६. २००७ सालको परिवर्तन पश्चात् गठित सरकारका प्रधानमन्त्री को भएका थिए ? – मोहनशमशेर

१७. सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन ? – मोहनशमशेर

१८. म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन ? – पद्मशमशेर

१९. एसएलसी बोर्डको स्थापना, चिडियाखानाको स्थापना, जन्म, मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना तथा उद्योग परिषदको स्थापना कसको पालामा भएको थियो ? – जुद्धशमशेर

२०. कार्यालय समय १०–४ कायम गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् ? – भीमशमशेर

२१. वि.सं. १९९० को महाभूकम्पको मेन्द्रबिन्दु कहाँ  थियो ?– भारतको मोतिहारी

२२. जुद्धशमशेरले गद्दी त्यागेपछि बाँकी जीवन कहाँ बिताए ? – पाल्पाको रिडी

२३. चार शहिदमध्ये सबभन्दा कम उमेरमा सहिद हुने व्यक्ति को हुन ? – गंगालाल क्षेष्ठ 

२४. मकै खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन् ? – सुब्बा कृष्णलाल

२५. देवशमशेरलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएपछि कहाँ गएका थिए ? –  धनकुटा

२६. पञ्चाङ्गको प्रकाशन कसको पालामा भएको थियो ? – रणोद्धिप सिंह

२७. अङ्गभंगको सजायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री को हुन् ? – जंंगबहादुर

२८. श्री ५ सुरेन्द्रले जंगबहादुरलाई कास्की र लमजुङको श्री ३ महाराजको पदवी कहिले प्रदान गरे ? – वि.सं. १९१३

२९. कसको पालामा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म कायम भयो ? – गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह 

३०. पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो ? – वि.सं. १७७९ पौष २७

खेलकुद सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 ११ महिना अगाडि  खेलकुद  अधिकृत

१. १३ औ साग कहाँ आयोजना हुने भएको  छ ? – नेपाल

२. नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्णपदक दिलाउने खेलाडी को हुन ? – जितबहादुर के.सी (सन् १९७३)

३. महेन्द्र रंगशाला कहाँ पर्छ ? – नेपालगञ्ज

४. प्रथम राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रतीक चिन्ह के थियो ? – डाँफे 

५. पाचौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कति टिमको सहभागिता थियो ? – ९ टिम

६. प्रथम दक्षिण एसियाली खेलकुद  प्रतियोगितामा नेपालले कति स्वर्ण पदक प्राप्त थियो ? – चार

७. नवौं दक्षिण एसियाली खेलको प्रतीक चिन्ह के रहेको थियो ? –  खैरो भालु 

८. ११ औँ सागको प्रतीक चिन्ह के रहेको थियो ? – बंगलादेशको राष्ट्रिय चरा ड्वेल

९. लगातार चारवटा दक्षिण एसियाली खेलमा स्वर्ण पदक जितेर कीर्तिमान कायम गर्ने खेलाडी के हुन् ? – दीपक विष्ट (तेक्वान्दो) 

१०. दशौं  एसियाली  खेलमा नेपालले कति पदक प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ? – २५

११. एघारौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले भएको थियो ? – सन्  १९९० सेप्टेम्बर २२ देखि  अक्टोबर ७

१२. चौधौं  एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले भएको थियो ? – सन् २००२ सेप्टेम्बर २९ – अक्टोम्बर १४ सम्म, दक्षिण कोरियाको बुसानमा 

१३. पन्ध्रौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको नारा के रहेको छ ? –  The Games of Your Life

१४. ओलम्पिक  खेल कति कति वर्षको अन्तरमा आयोजना गरिन्छ ? –  प्रत्येक चार वर्षमा

१५. ३० औं  गृष्मकालीन  ओलम्पिक कहिले र कहाँ  सम्पन्न भयो ? – २७ जुलाई – १२ अगस्ट २०१२, लण्डन, बेलायत

१६. माइक टाइसन कुन खेलसँग सम्बन्धित  छन् ? – बक्सिङ

१७. विश्वकप  फुटबल प्रतियोगिताका सर्जक कसलाई मानिन्छ ? – जुल्स रिमेट

१८. आठौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको  कुन स्थान हासिल गरेको थियो ? – दोस्रो 

१९. CoNCACAF को पूरा रुप के हो ? - Confederation of North, Central America and Carribbian Association Footbal

२०. FIFA को पूरा रुप के हो ? - Federation of International Football Association 

२१. आधुनिक ओलम्पिक खेलको  जन्मदाता कसलाई मानिन्छ ? –  फ्रेन्च नागरिक पियरे द कुबर्टिन

२२. प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुआत कहिले भएको थियो ? – ई.पू. ७७६

२३. प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुआत कहाँबाट भएको हो ? – ग्रीसको ओलम्पिया

२४. ओलम्पिक खेलको समापन कसरी गरिन्छ ? - ओलम्पिक ज्वाला  निभाएर

२५. बेइजिङ ओलम्पिक – २००८ मा ८ स्वर्णपदक जिती सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्ने व्यक्ति को हुन् ? – अमेरिकी पौडीबाज माइकल फ्लेप्स

२६. बाइसौँ विश्वकप – २०२२ को आयोजना कुन देशले गर्ने भएको छ ? – कतार

२७. अठारौं राष्ट्रमण्डल खेल कहिले र कहाँ  सम्पन्न भयो ? – सन् २०१० अक्टोबर ३ देखि १४, भारतमा

२८. भारतको राष्ट्रिय खेल हकी हो भने इंग्ल्यान्डको राष्ट्रिय खेल कुन हो ? – क्रिकेट

२९. अमेरिकाको राष्ट्रिय  खेल बेसबल हो भने चीनको राष्ट्रिय खेल के हो ? – टेबुलटेनिस

३०. नवौ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल हुने राष्ट्र कुन हो ? –  अस्ट्रेलिया  (उपविजेता श्रीलंका)

धर्म - संस्कृति सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर

 ११ महिना अगाडि  धार्मिक/सांस्कृतिक  अधिकृत

१. नेपालको सांस्कृतिक परम्परा केमा आधारित भएको पाइन्छ ? – धर्म

२. वेद कतिवटा छन र नाम के के हुन ? – चार ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद)

३. इस्लाम धर्म को प्रवर्तक को थियो ? – हजरत मोहम्मद साहब

४. मुसलमानको लागि विश्वमा सबैभन्दा पवित्र शहर कुन हो ? – मक्का 

५. बुध ग्रहले सूर्यको परिक्रमा कति दिनमा पुरा गर्छ ? – ८८ दिन

६. जैन धर्मको २४ औ तीर्थंकर को थियो ? – महवीर

७. सिखको गुरु गोविन्द सिंहको जन्म कहाँ भएको थियो ? – पटना

८. बाज पक्षी, धनुष अथवा बाण कुन सिख गुरु को चिन्ह हो ? – गुरु गोविन्द सिंह 

९. सिख ग्रंथ आदिग्रंथ को संकलन कसले गरेको थियो ? – गुरु अर्जुन 

१०. स्वर्ण मंदिर पंजाबको कुन शहरमा छ ? – अमृतसर

११. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को विचार कसले प्रदान गरेको थियो ?– महात्मा बुद्ध

१२. बौद्ध भिक्षु बस्ने ठाउको कुन नामले बोलाउने गरिन्थ्यो ? – बौद्ध विहार 

१३. पुराणको कुल जम्मा संख्या कति छ ? – १८

१४. महाभारतको लडाई कति दिन तक चलेको थियो ? – १८ दिन

१५. भारतको सबैभन्दा प्राचीन धर्म ग्रन्थ कुन हो ? – ऋग्वेद

१६. स्वर्ण मंदिर को निर्माण कसले गरेको थियो ? – गरु अर्जुनदेव 

१७. बौद्ध धर्म को संस्थापक को थियो ? – गौतम बुद्ध

१८. सूर्यमा कुन तत्व सर्वाधिक मात्रा मा छ ? – हाइड्रोजन

१९. महाकुम्भ मेला कति वर्षमा लाग्ने गर्छ ? – बाह्र वर्षमा

२०. शालिग्रामलाई कसको अवतारको रुपमा पुजा गरिन्छ ? – भगवान विष्णु

२१. अठार पुराण मध्ये कान्छो  पुराण कुन हो ? - अग्नि

२२. इन्द्रकी पत्नी को हुन ? – अप्सरा उर्वसीका

२३. महादेवका तीन नेत्रले के – के जनाउँछन् ? – अग्नि, सूर्य र चन्द्र 

२४. हनुमानका छोराको नाम के हो ? – मकरध्वज

२५. विधाकी  देवी को हुन ? – सरस्वती

२६. भगवानका कति अवतार छन ? – दश

२७. सरस्वती नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ ? – तामाङ

२८. अर्जुनका छोरा अभिमन्यु, नाति परिक्षित हुन् भने भिमसेनका नाति को हुन् ? – पर्वरिक

२९. रावणका छोरा  मेघनाथको अर्को नाम के हो ? – इन्द्रजित

३०. शकुनीका छोराको नाम के हो ? – उलुक

ब्रहमाण्ड सम्बन्धी जानकारी

 ११ महिना अगाडि  ब्रहमाण्ड  खरिदार

१. प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिन्छ ? – प्रकाश वर्ष

२. आकाशमा कतिवटा तारामण्डल रहेका छन् ? – ८८ वटा

३. सूर्य पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ ? – १४ करोड ८८ लाख किलोमिटर

४. सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीका भन्दा कति गुना बढी छ ? – २८ गुना

५. सौर्यमण्डलमा कतिवटा ग्रहहरु छन् ? – ८

६. भित्री ग्रह अर्थात् सूर्यको नजिकका ग्रह भनेर कुनकुन ग्रहलार्ई चिनिन्छ ? – बुध, शुत्र, पृथ्वी, मंगल

७. सूर्यबाट सबभन्दा नजिकमा रहेका ग्रह कुन हो ?– बुध

८. बुध ग्रहमा भएको एक ठुलो खाल्डोलार्ई के नामले चिनिन्छ ? – क्यालोरिस बोसिन

९. सौर्यमण्डलको छौटौं ठुलो ग्रह शुक्र सूर्यबाट कति टाढा रहेको छ ? – १० करोड ५७ किलोमिटर

१०. सौर्यमण्डलको सबैभन्दा तातो र रातको समयमा सबैभन्दा चम्किलो देखिने ग्रह कुन हो ? – शुक्र

११. पृथ्वीसँग करिव समान आकार भएका कुन ग्रहलाई पृथ्वीको जुम्ल्याइ ग्रह पनि भनिन्छ ? – शुक्र

१२. शुक्र ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान कुन हो ? – मेरिनर –२

१३. २१ मार्चको दिनलाई बसन्त सम्पात भनिन्छ भने २३ सेप्टेम्बरको दिनलाई के भनिन्छ ? – शरद सम्पात 

१४. पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र हो भने सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो ? – बरुण

१५. पृथ्वीको वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको ग्रह कुन हो ? – मंगल

१६. पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र हो भने सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो ? – बरुण

१७. मंगल ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ ? –  २४ घण्टा ३७ मिनेट  २२ सेकेन्ड

१८. शनि ग्रहलाई पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् ? – ग्यालिलियो 

१९. अरुण ग्रहको रंग कस्तो छ ? – हरियो

२०. अरुण ग्रहको कतिवटा उपग्रह  रहेका छन् ? – २७

२१. बरुण ग्रह सुर्यबाट कति दूरीमा रहेको छ ? –  ४ अर्ब ४९ करोड ७० लाख ७० हजार किलोमिटर

२२. ग्रहको परिक्रमा गर्ने खगोलीय पिण्डलाई के भनिन्छ ? – उपग्रह

२३. चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो ? डार्फल पिक

२४. सबैभन्दा बढी खोज भएको उपग्रह कुन हो ? – चन्द्रमा

२५. मंगल ग्रह र वृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्षबीच रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने ससाना आकाशीय पिण्डलाई के भनी चिनिन्छ ? – शिशुग्रह

२६. पृथ्वीसम्म आइपुग्ने उल्कालाई के भनिन्छ ? – उल्का पिण्ड 

२७. पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रवीय क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा झर्ने उल्काहरुलाई के भनिन्छ ? – उल्का वर्ष

२८. पृथ्वीमा भेटीने उल्का पिण्डहरु प्राय केबाट बनेका हुन्छन् ? – फलाम

२९. कहिलेकाहीँ आकाशमा लामो पुच्छर छोड्दै बिलाएर जाने चम्किला पिण्डलाई के भनिन्छ ? – पुच्छ्रेतारा

३०. पुच्छ्रेताराको एउटा ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो वरफ र धुलकणहरुको मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डललाई के भनिन्छ ? – कोमा

To Top